Firmu založili 1. listopadu 1840 bratři Vincenc a August Rottové, druhý zmíněný ji však brzy opustil a věnoval se vlastní hudební dílně. Vincenc naproti tomu zaměřil svou pozornost na „norimberské zboží“, tedy kovové výrobky všeho druhu. A úspěch se záhy dostavil…

„Zeptejte se u Rotta,“ říkalo se, pokud jedinec sháněl takřka nesehnatelné. Prodejna, od roku 1855 nesmazatelně spjatá s domem U Tří růží, nabízela 70 tisíc druhů kovového zboží pro všechny účely: udice, sportovní náčiní, trubky, včelařské, zednické, kovářské potřeby, plynové vařiče a mnoho dalšího.

Rottové byli velkými propagátory novinek

Protože se v jejím vedení střídali výhradně potomci Rottů, dostalo se firmě pověsti tradiční rodinné firmy. Mimoto byli Rottové známými propagátory nesčetných vymožeností. Jejich prodejna se jako jedna z prvních dočkala elektrického osvětlení i telefonní linky.

Rodina byla také příznivcem zimních sportů, proto v její nabídce nesměly chybět ani tehdy u nás neobvyklé lyže a brusle. Za první republiky zaměstnávalo železářství 170 lidí. Po únoru 1948 byla firma znárodněna a stala se součástí Kovomatu a dalších národních podniků.

Své původní sídlo v srdci Prahy si však udržela. To se změnilo až roku 1996, kdy se firma nadobro přestěhovala. Opuštěný dům znovu ožil díky lahůdkářství a později obchodu se sklem a porcelánem. Železářství U Rotta funguje dodnes, a to v ulici Linhartská na Starém Městě. Už ho ale neprovozuje rodina Rottů.