„Park bude celoročně veřejně přístupný, projekt nepočítá s žádným oplocením, které by omezovalo vstup," upozornil starosta městské části Dalibor Mlejnský.

Projekt vymezil sadové úpravy, zpevnění ploch a umístění mobiliáře, tedy laviček a odpadkových košů. Plocha bude sloužit jako pobytová, kdo bude chtít, může se posadit nebo se natáhnout na trávník.

Park by měl být hotov do konce října

Pod vegetační plochy se nově zpracuje terén. Výsledkem bude zvlnění do kopečků, vybíhajících do frekventované ulice Mírového hnutí, aby se park patřičně od okolního ruchu odhlučnil.

Park by měl působit přirozeným dojmem, rozlehlá louka se bude střídat se sečeným pobytovým trávníkem. Stromy projektant sdružil do malých jednodruhových skupin dubů či vrb nebo je umístil do volného prostoru jako solitérní prvky, například javor .

Práce za necelých šest milionů korun bez DPH by měly skončit do 31. října. Radnice tak vydatně přispěje k rozšiřování městské zeleně, která bude mít zároveň i relaxační funkci nejen pro obyvatele Jižního Města.