Ve stáncích si lidé budou moci koupit pečené husy s knedlíkem a zelím, pečenou šunku, bramboráky, posvícenské koláče a další pochutiny. Břevnovský pivovar bude předvádět středověké vaření piva. Zájemci si mohou o víkendu prohlédnout prostory Břevnovského kláštera.

Ještě před dnešním zahájením posvícení se ve čtvrtek už počtrnácté konala akce Kolotoče bez bariér, určená pro handicapované děti či děti z dětských domovů a ústavů.

Posvícení je připomínkou a oslavou vysvěcení kostela. Břevnovský kostel byl vysvěcen dvakrát. První zprávy uvádějí 14. leden 993. Za sedmileté války byl ale obsazen Francouzi, Sasy a Prusy a spolu s klášterem na několik měsíců roku 1757 přeměněn na lazaret. Po odchodu vojska bylo nutné kostel znovu vysvětit, což se stalo 9. října 1757.

Břevnovský klášter je nejstarším mužským klášterem v České republice. Podle legendy ho založil pražský biskup Vojtěch Slavníkovec spolu s českým knížetem Boleslavem II. Klášter byl násilně zrušen v roce 1950 a řeholníci byli internováni. Tehdejší opat Anastáz Opasek byl vězněn a od roku 1968 do roku 1990 žil v exilu. Benediktini se vrátili do Břevnova až v roce 1990. O rok později byl klášter prohlášen národní kulturní památkou.