„To je velmi nová technologie v současnosti ověřovaná na několika málo pilotních projektech v zahraničí. S jejím nasazením je tudíž spojeno více rizik,“ sdělila mluvčí SŽDC Kateřina Šubová. Železničáři se proto zatím přiklánějí k výstavbě nového tunelu, rozhodnutí jim má ulehčit posudek, který zpracovává česká tunelářská asociace.

Výstavba tunelu má již stanovisko EIA

Projekt zcela nového tunelu u Nelahozevsi už má i několik administrativních výhod. Schválila jej centrální komise ministerstva dopravy a před několika dny získal kladné stanovisko při posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Pokud na nový tunel dojde, bude to nejdříve v roce 2021. Náklady se odhadují na 1,1 miliardy korun.

Cílem je zajistit dostatečný profil především pro nákladní vlaky. Skrze dnešní tři tunely, které jdou za sebou, vedou dvě koleje od roku 1942. Předtím šlo o jednokolejku. V sedmdesátých a osmdesátých letech se pak tunely znovu provizorně upravovaly v rámci elektrifikace, šlo ale o nestandardní řešení. Je zde například mimořádně snížená trolej.

Součástí stavby bude i provizorní odbočka

Klíčové trati z hlavního města na sever se přitom během stavby nevyhnou výluky. „Předpokládáme, že po celou dobu stavby bude v modernizovaném úseku zachován jednokolejný provoz. Aby dopad na cestující i na dopravce byl co nejmenší, bude součástí stavby provizorní odbočka, která zkrátí délku jednokolejného úseku na polovinu,“ doplnila mluvčí Správy železniční dopravní cesty.