Tato omluvná slova mají občany varovat, aby se ještě neradovali, že denně kolabující Prahou nyní projedou výrazně plynuleji. Prozatím budou tunely Brusnický, Dejvický a Bubenečský, které jsou jednotlivými částmi nového díla, fungovat několik týdnů ve zkušebním provozu. V praxi to znamená, že se tudy dočasně projedete maximálně padesátikilometrovou rychlostí a musíte být připraveni, že nejmodernější technologie, které stavbu doslova prošpikovaly, někde mohou selhat. 
I pro řidiče nastane nová situace a chvilku se budou na nové trase rozkoukávat.

O Blance se ale mluví také jako o sirotkovi. Na mnoha místech totiž na stavbu nenavazují adekvátní komunikace, které by dopravu odváděly dále. Radnice městských částí, pod nimiž tunely vedou, se proto obávají, že veškerá sem svedená doprava zahltí okolí jednotlivých výjezdů z tubusů. Určitým lokalitám tak paradoxně hrozí zhoršení dopravní situace.

Navrhují proto konkrétní změny, kterými by řidiče donutily, aby se těmto místům zcela vyhnuli. Zastupitelstvo centrální městské části například žádá vymístit automobilovou dopravu z Malé Strany a Starého Města, zatím se však s magistrátní pracovní skupinou dohodlo pouze na zamezení tranzitu v Karmelitské ulici. Další radnice prosazují například zklidnění části Smíchova či Dejvic 
v okolí Vítězného náměstí, kde dokonce připadá v úvahu i výstavba zcela nové silnice.

Samotný magistrát přiznává, že není schopen přesně spočítat, co se po spuštění Blanky stane. A tak budou řidiči a obyvatelé dotčených míst součástí pokusu s nejasným výsledkem. Městem zřízené pracovní skupiny teď budou mít dva měsíce na vyhodnocení automobilového provozu kolem nových tunelů.

Radnice i neziskové organizace jako například Auto*Mat však chtějí, aby metropole přehodnotila vyčkávací taktiku a zasáhla do regulace co nejdříve. Jenže náměstek Dolínek tvrdí, že urychlené zavedení tvrdých opatření bez vyhodnocení dopadů by mohlo mít za následek kolaps.

Dokončení 
je v nedohlednu

Současné řešení dopravy 
v hlavním městě by se však nemuselo pouze omezit na otázku, kudy nasměrovat tisíce aut. Magistrát pracuje i na zlepšování městské hromadné dopravy, aby aut pokud možno ubylo. Ať se město 
v otázkách regulace dopravy nakonec přikloní k „měkké", nebo „tvrdé" variantě, jisté je, že není možné vyřešit tíživou situaci během několika měsíců.

Doprava v metropoli je existenčně závislá na Pražském okruhu, který se zaručil na hranicích města vybudovat stát, a na vnitřním Městském okruhu, jehož součástí je právě i Blanka. Nutné je pak i dostatečné vzájemné propojení. Realizace obou náročných projektů však léta výrazně pokulhává a dokončení se v nejbližších letech nerýsuje.

Někdy se bouří městské části, které by komunikace přetnula, jindy chybí finance, nebo se přednostně realizují jiné plány. Ať tak nebo tak, výsledkem je skutečnost, že tranzitní doprava se za pár dní vyhrne z nových tunelů doprostřed zástavby, kam v takovém množství rozhodně nepatří.

Z Městského okruhu je nyní v provozu jižní a západní část v trase od Štěrboholské radiály přes Jižní spojku na Barrandovský most, kde pokračuje k tunelům Mrázovka a Strahovskému do Břevnova. Zde se napojuje na komplex Blanka, který přetíná severozápad Prahy a ústí na pravém břehu Vltavy u Pelc-Tyrolky.

Zatím v nedohlednu je část okruhu, která by měla navázat na Blanku a přes Balabenku se od severu připojit zpět ke Štěrboholské radiále. O přesném trasování chce však vedení hlavního města už brzy rozhodnout. Po dokončení by měl mít Městský okruh délku zhruba 33 kilometrů.

close Tunel Blanka zoom_in

Kliknutím na obrázek ho zvětšíte.