Situaci v Dolní Libni komplikují během dopravní špičky dlouhé kolony aut. Řešení léta trvající situace se však stále nedaří najít. Jako nejpravděpodobnější technická varianta se v současnosti jeví plánovaný tunel pod Palmovkou. Ten by vedl od autobusového nádraží a ulice Na Žertvách k Libeňskému mostu. Tunel je zakreslen i v návrhu metropolitního plánu, vedení města s ním proto počítá.

Doprava v místě klesla 

To se ovšem nelíbí lidem kolem iniciativy Libeňský most Nebourat, Nerozšiřovat. Na problematiku upozornili na svém facebookovém profilu. „Sháněli jsme si materiály o hustotě dopravy. Nedávalo nám smysl rozšíření mostu na čtyři pruhy a nedává nám smysl ani tunel pod Palmovkou," uvedl Petr Zeman z iniciativy. Doprava v místě podle něj za poslední roky klesla a nový tunel by naopak způsobil její navýšení.

Diskusi o jiném řešení je nakloněn i pražský Institut plánování a rozvoje (IPR), který se podílí na tvorbě metropolitního plánu. „Stavba tunelu není aktuální. Jeho existence by měla smysl pouze v případě dokončení Městského okruhu včetně přestavby křižovatky na Balabence," uvedl mluvčí IPR Adam Švejda.

Do metropolitního plánu byl tunel podle něj zanesen, protože zatím nedošlo ke shodě na novém řešení. „Do doby přehodnocení je tedy logické chránit původní stopu i v plánech," vysvětlil s tím, že je institut otevřen hledat optimální řešení pomocí veřejné diskuse.

Tři řešení. Nad žádným nepanuje shoda 

Opačný názor na věc má starosta Prahy 8 Roman Petrus (ČSSD). „Dlouhodobě je potřeba řešit dopravní situaci mezi středem města a Prahou 9, která v 99 procentech případů vede přes území Palmovky," uvedl.

V současné době existují tři různá řešení, a to zachovat současnou situaci, zprůjezdnit pro auta ulici Na Žertvách a ulevit tak okolním ulicím, nebo vyhloubit tunel pod Palmovkou. „Těmto třem variantám říkám nicnedělání, zbabělost a jediné reálné řešení. Přesně to je tunel pod Palmovkou," zhodnotil starosta.

Tunel je správné řešení 

Stejného názoru je i Pavel Šourek, který se projektováním tunelů zabývá. Podzemní řešení by podle něj mělo ulevit současné situaci kolem Palmovky. „Dneska se auta vracejí Sokolovskou ulicí ke křižovatce na Švábkách.Zde má přednost tramvaj, je tam spousta levých odbočení, což vždy znamená zdržení a menší propustnost. Pokud auta pošleme mimoúrovňově tunelem, provoz bude plynulejší a rychlejší," řekl. „Tunel je správné a funkční dopravní řešení. Jestli je hezké, nebo ne, je věc pro architekta," dodal.

Palmovka se stále řeší 

Situace kolem Palmovky se na osmičce intenzivně řešila už před třemi lety, kdy si vedení radnice nechalo zpracovat studii, která navrhovala zprůjezdnění ulice Na Žertvách.

Už tehdy ale návrh neprošel. Ani nyní nemá velké šance na realizaci. „Problém je, že tu v tuto chvíli jezdí velmi intenzivní tramvajová doprava. Křížem Palmovky projíždí tramvaje zhruba každou minutu, ve špičkách dokonce i častěji. Je velmi problematické sem auta vpustit," vysvětlil Petrus.

Neshody v koalici 

Zatímco zprůjezdnění ulice Na Žertvách osobní dopravě vesměs nemá zastánce, kolem tunelu nepanuje shoda ani na vedení osmičky. Radní Petr Vilgus (Zelení), který má okolí Palmovky na starosti, zastáncem tunelu není.

„Tunel pod Palmovkou je jedním z mála případů, na kterém se v koalici neshodneme," uvedl ve svém osobním vyjádření. „Zelení byli a jsou proti výstavbě tunelu pod Palmovkou, respektive proti novému vedení tranzitní dopravy z Balabenky přes zklidněnou ulici Na Žertvách," dodal.

Čtěte také: V tunelech Pražského okruhu zvýší rychlost z 60 na 80 km/h