Pražský tunel Blanka si v sobotu při dni otevřených dveří prohlédlo na 16.000 lidí. Kromě staveniště byly k vidění také stroje používané k těžbě zeminy a na videoprojekci mohli lidé zhlédnout dosavadní průběh stavby. Sdělila to Tereza Krásenská z tiskového odboru hlavního města Prahy.

Pražané a ostatní návštěvníci prošli nejdříve křižovatkou u stadionu Sparty a poté se podzemními raženými tubusy dostali hloubeným tunelem v až k Prašnému mostu. Posléze se vydali raženými tunely Brusnice ke stavební jámě v Myslbekově ulici a prohlídku ukončili na rampě vedoucí do Svatovítské ulice.

S technickými detaily stavby návštěvníky během prohlídky podrobně seznamovali zástupci Metrostavu a projektanta, podrobnosti si mohli přečíst na informačních panelech. Krátce po poledni byla za účasti prvního náměstka primátora Karla Březiny jako symbolické ukončení ražeb sejmuta soška patronky horníků svaté Barbory.

„Těší mne, že možnost prohlédnout si tuto ojedinělou stavbu využilo tolik Pražanů. S radostí jsme jim mohl oznámit, že práce pokračují podle plánu a od dubna 2014 už tunel Blanka začne plnit svoji funkci a výrazně usnadní průjezd Prahou,“ uvedl Březina.

Přes 6 tisíc metrů

Nejdelší městský tunelový komplex v Evropě měří 6382 metrů a vede od křižovatky Malovanka u severního portálu Strahovského tunelu ke křižovatce Troja. Do provozu by měl být uveden jako severozápadní součást městského okruhu v první polovině roku 2014. Celková cena stavby by měla činit asi 36 miliard korun.

Před měsícem skončila nejdůležitější fáze stavby - ražba tunelů, a obyvatelům přilehlých domů se ulevilo od hluku i prašnosti. V současnosti se dokončují obezdívky, vzduchotechnika a strojovny a chystá se montování technologií. Zároveň se připravuje úprava navazující dopravní infrastruktury - především křižovatek, tramvajových tratí, chodníků a nových parkových ploch.

Redakce a ČTK

Více čtěte ZDE