Radnice Prahy 6 i místní obyvatelé si od spuštění provozu tunelového komplexu Blanka stěžují na větší intenzitu dopravy kolem výjezdu na Prašný most. Nedávno zveřejněná měření imisí navíc ukázala, že větší množství aut také poměrně výrazně zhoršilo kvalitu ovzduší kolem Patočkovy ulice a na rušné křižovatce Malovanka.

Na Malovance dochází k překročení limitů 

V souvislosti se zprovozněním Blanky město nechalo zpracovat tři etapy měření v devíti lokalitách: první těsně před spuštěním komplexu v srpnu a září 2015, druhou v únoru a třetí v srpnu a září loňského roku. V meziročním srovnání je ze zveřejněných čísel patrné zvýšení průměrné hodnoty sloučenin dusíku a prachových částic.

V Patočkově a na Malovance tak dochází k překročení limitů, což se samozřejmě nelíbí místním obyvatelům. „Situace už před spuštěním Blanky byla na Malovance hraniční nebo mírně přes limit, teď limity překračuje ještě více," komentoval čísla Ondřej Bojar ze Spolku Malovanka.

Výsledky měření nejsou překvapivé 

Ten dlouhodobě apeloval na zveřejnění výsledků měření a dokonce si nechal zpracovat vlastní. Podle Bojara jejich vlastní měření z měřidla umístěného hned u křižovatky ukazují překračování limitů dlouhodobě.

Podle místostarosty Prahy 6 Martina Polácha, který má na starosti dopravu, nejsou výsledky měření velkým překvapením. „Předpokládali jsme, že to tak dopadne. Praha 6 obecně na Blanku poměrně doplatila, a to zejména v obydlených čtvrtích, jako je Vítězné náměstí a právě Patočkova ulice," uvedl s tím, že v současnosti je obtížné říci, co by se s tím dalo dělat. „Myslím si, že postupně směřujeme k tomu, že budeme chtít Břevnovskou radiálu, ale to je samozřejmě nadlouho," doplnil.

Ve hře jsou teď jen zelené stěny 

Další možností, která by alespoň částečně mohla oblasti ulevit, je chystaný projekt s názvem Zelená Malovanka. Ten původně počítal s vybudováním lávek pro pěší přes křižovatku a stěn pokrytých zelení, které by měly přispět k redukci hluku a zplodin.

Z projektu byly nakonec škrtnuty lávky a v současnosti počítá jenom s vybudováním zelených stěn. Záměr již má stavební povolení, které vyprší letos v srpnu. Výběr dodavatele stavby se však loni zkomplikoval a tendr byl nakonec zrušen.

Radnice přišla s projektem zastřešení křižovatky 

„Jediný, kdo si na to troufnul, byl Metrostav, který navíc nabídl vyšší cenu, než na kterou byla zakázka vypsaná. Takže tendr byl nakonec zrušen a nyní by se musel vypsat znovu, nedá se však předpokládat, že by přinesl jiný výsledek," míní místostarosta, podle kterého navíc není jisté, že by zeleň v náročných podmínkách přežila.

Radnice proto přišla s ambicióznějším projektem zastřešení celé křižovatky. „Zadal jsem architektům prověření toho, jestli by bylo možné křižovatku úplně celou zakrýt. V tuto chvíli už mám v ruce studii. Je to sice poměrně nákladné řešení, ale asi ho budeme chtít," uvedl Polách s tím, že pokud by se mu podařilo magistrát o projektu přesvědčit, bylo by nutné připravit kompletně nový projekt a v tuto chvíli se nedá odhadnout, kdy by se mohlo začít stavět.

Problémy s ovzduším řeší celá metropole 

Podle Bojara ze Spolku Malovanka by bylo nejlepší přidržet se původního plánu. „Je to stavba, která prošla celým povolovacím procesem a má stavební povolení. Je nesmyslné ignorovat připravený projekt, který má doloženo, že sníží zatížení prašností v celé lokalitě," uvedl s tím, že situace kolem křižovatky je natolik neúnosná, že je nutné ji řešit nyní, a ne v horizontu dalších několika let.

Problém s kvalitou ovzduší neřeší jenom Praha 6, ale týká se celé metropole. Kvůli dopravě je znečištění v Praze nadprůměrné a podle odborníků má významné dopady na zdraví obyvatel.

Čtěte také: Shodne se pražská vláda na dokončení Blanky? Možná už do konce roku