„Od ledna testujeme fungování satelitních navigací. Začal zkušební provoz technologie vysílající Bluetooth signál a v Blance už funguje i oblíbená aplikace Waze. Máme univerzální systém, který umožní případně šířit signál i jiným aplikacím,“ řekl Adam Scheinherr (Praha sobě), náměstek pro dopravu.

Signál vysílají majáky

Občas se i stávalo, že zapnutá navigace chytla souběžnou silnici na povrchu. V Blance je umístěná soustava takzvaných Bluetooth majáků vysílající signál, ty vysílají svoje ID každou vteřinu a aplikace přesně ví, kde se který maják nachází. „Telefon na pozadí zjišťuje ID majáku, který má v aplikaci přesnou polohu. Pokud je bluetooth vypnuté a trasa vede přes tunel s majáky, tak vás aplikace před jízdou vyzve k jeho zapnutí,“ uvedla firma Waze.

Za projektem stojí Fakulta dopravní ČVUT, která společně s Technickou správou komunikací (TSK) práce provedla jako výzkum telematických systémů v tunelech a získala na něj grant od Technologické agentury ČR. Díky grantu a investici firem CEDA Maps a Tritium Systems nemuselo město za práce platit.

Ojedinělý přístup

Projektanti museli zvolit ojedinělý přístup, který zatím nebyl jinde v Česku využit. Pokrytí všech tunelů GPS signálem je totiž podle Tomáše Tichého z ČVUT nemožné.

„Projekt přináší řadu inovací, navrhuje využití kooperativních systémů C-ITS nebo určení polohy přímo na řídicí systém tunelu. Dosud testovaná řešení využívala navigaci v tunelech, které mají jednoduchou topologii a kde je rozplet komunikace vždy až za vlastní tunelovou stavbou, a umožňují dopočtení polohy pomocí GPS (GNSS) signálu,“ říká Tichý.

Správu technologie uvnitř tunelu má na starost TSK a sesbíraná data bude používat i pro své účely.

„Nejvíce využijeme například informaci o přesné poloze a počtu vozidel. Data může dispečer předat zasahujícím složkám integrovaného záchranného systému, a tím zásah urychlit,“ doplňuje Martin Pípa, člen představenstva TSK.

V další etapě se dopravní experti chtějí zaměřit na testování systému s technologií C2X. Ten umí získávat i další informace, jako jsou například počty pasažérů ve vozidle. Řidiči by také mohli dostávat včasné varování před kolonami či nehodami. Instalace by mohla proběhnout pro celý tunelový komplex Blanka již letos na podzim.