Na území hlavního města se nachází celkem 4047 kilometrů komunikací, z čehož TSK spravuje 2327 kilometrů. „Pražské komunikace zařazené do zimní údržby jsou rozděleny do tří základních pořadí podle svého významu,“ uvádí mluvčí TSK Barbora Lišková.

V případě, že na silnicích I. významu nasněží či se objeví jiná závada, vyřeší ji TSK podle svého plánu do 2 hodin od výjezdu techniky. Na komunikacích ve II. pořadí je to pak 12 hodin a těch ve III. pořadí dokonce 48 hodin.

K dispozici je unikátní automatický protinámrazový systém

Podle plánu by vozidla měla sypat sůl automaticky na Vysočanské radiále (přemostění Kbelské), Vysočanské estakádě, Wilsonově (přemostění u Bulhara), K Barrandovu (sjezd na Barrandovský most), Jižní spojce (přemostění u Mitasu – lanový most) a Strahovském tunelu (přemostění Plzeňské ulice).

Ve skladech zatím leží 24 tisíc tun soli a solanky, která se používá společně se solí na skrápění, čímž stoupá její účinnost. Dále je k dispozici i unikátní automatický protinámrazový systém, který je na šesti místech v Praze. V případě nízkých teplot upozorní na možnost vzniku náledí a následně automaticky spustí postřik rizikových míst.

Chodníky bude uklízet tisícovka lidí

Sníh či náledí na nemotoristických komunikacích, tedy na chodnících a dalších místech bude uklízet 1070 pracovníků. „Dalších 150 lidí je primárně určeno k odborným pracím, jako jsou například opravy kanalizace, údržba dopravního značení, úprava zeleně, opravy komunikací a celá řada dalších odborných činností. Tito pracovníci budou v rámci zimní údržby využíváni operativně," dodává Lišková.