Místu tak po celou letní sezonu budou nadále dominovat zničené kovové lavičky, neupravená zeleň a odpadky. Stezka a pozemek pod ní mají rozdílné majitele a ti už se mnoho měsíců nedokážou dohodnout, kdo se postará o údržbu. Půlkilometrovou cestu nechal na Bubenském nábřeží postavit pražský magistrát v rámci protipovodňových opatření a měla sloužit k odpočinku místních obyvatel a návštěvníků tržnice. Svah je však pozemkem v majetku Povodí Vltavy. „Snažíme se vše dořešit, ale stále se to nedaří. Oboustranná snaha ale snad už spěje k dohodě,“ sdělila Blanka Brožková z Povodí Vltavy.

Podle dřívějších vyjádření zástupců této společnosti u nich není velká chuť k úklidu zanedbaného místa, protože stezku postavil magistrát, takže by se o ni měl starat.

Pražská radnice bude měnit

Šéf odboru městského investora Magistrátu hlavního města Prahy Jiří Toman potvrdil, že se nyní podařilo konečně nalézt řešení. „Připravujeme směnu více než desítky pozemků s Povodím Vltavy na území Prahy. Součástí této transakce bude také diskutovaný svah pro pěší v Holešovicích. Jakmile bude naším vlastnictvím, ihned se o něj začneme starat,“ slíbil Toman, podle kterého by se směna měla uskutečnit nejpozději do října letošního roku.

Město sbírá odpadky

Městská část Praha 7, přestože jí stezka nebyla svěřena do správy, se snaží zanedbanou oblast alespoň trochu udržovat. „Na začátku května jsme spolu s městskou policií zorganizovali dobrovolnou úklidovou akci, do níž se zapojili strážníci, pracovníci úřadu a veřejnost,“ sdělil Martin Vokuš z radnice sedmé městské části. Praha 7 také pořádá ve spolupráci s pracovní a sociální agenturou Sananim každé pondělí a střed