„Pro srovnání, na opačném břehu, tedy na Újezdě je to přibližně šestnáct tisíc aut v obou směrech," připomněl primátor Tomáš Hudeček. Stále prý jedná o uzavírce Smetanova nábřeží pro automobily, a to včetně varianty trvalého uzavření. Podle Hudečka je Smetanovo nábřeží ze své podstaty městský bulvár, nikoliv dopravní tepna.

"S pracovníky Útvaru rozvoje hlavního města, Technické správy komunikací a dopravními experty zkoumáme, jaká opatření si uzavírka vyžádá, kam a jak se doprava rozlije a jak zamezíme případným kolapsům v dopravě," prozradil na svém webu pražský primátor.

Kategorickým odpůrcům zón bez aut zároveň doporučil, aby si někdy nábřeží prošli či projeli na kole. „Zejména Křižovnické náměstí je v dopravní špičce opravdu záživné," dodal Hudeček. Nejen jednání o dočasném, nebo dokonce trvalém uzavření Smetanova nábřeží autům. Také další opatření především v centru metropole mají vést ke zklidnění dopravy zřejmě ještě před „vypuknutím dne B", tedy před uvedením tunelového komplexu Blanka do zkušebního provozu nejpozději v dubnu příštího roku.

Utopie, nebo reálná myšlenka?

Případné uzavření Smetanova nábřeží automobilovému provozu je kontroverzní otázkou. Podle dopravních expertů je ale potřeba se touto otázkou zabývat ještě před spuštěním tunelového komplexu Blanka do zkušebního provozu příští rok v dubnu.

Primátor Tomáš Hudeček na svém webu připustil, že on a tým jeho expertních poradců z Technické správy komunikací, nebo z Útvaru rozvoje hlavního města hledají řešení, jak by i v případě trvalého uzavření Smetanova nábřeží pro auta bylo možné předejít dopravnímu kolapsu v centru města.

Zatím je prý pro svou schůdnější proveditelnost spíše ve hře prodloužení víkendových uzavírek. Samozřejmě za předpokladu ponechání hromadné dopravy v místě. Zatím totiž nikdo neupřesnil, kam by se třiadvacet tisíc aut, které Smetanovým nábřežím denně projíždějí, „přelilo."

Podle expertů z dopravní fakulty ČVUT by to bylo velice složité a bolestivé. Petr Moos z ČVUT už dříve konstatoval, že úplným uzavřením Smetanova nábřeží by se znásobila dopravní zátěž na opačném břehu, tedy na Malé Straně. V rámci podstatně klidnějšího víkendového provozu by prý taková uzavírka neměla představovat větší problém. Moos je ale přesvědčen, že před tím, než by případně byla vystavena úplná stopka autům na Smetanovo nábřeží, je potřeba zavést některé systémové kroky, jako například zavedení mýtného pro vjezd do centra. Moosův kolega z dopravní fakulty ČVUT František Lehovec je pro zatím také pro variantu víkendových uzavírek, i když připouští, že by mohly být krokem ke „konečnému řešení." V poměrně blízké budoucnosti by si podle Lehovce Smetanovo nábřeží zasloužilo, aby zde minimálně jednosměrně byla doprava zastavena. Takové řešení je prý proveditelné při zachování hromadné dopravy.

Kam ale odklonit ty desítky tisíc aut ze Smetanova nábřeží, aniž by to nepříznivě zasáhlo Malou Stranu? V rámci víkendových uzavírek by to nebyl problém ani podle dopravního odborníka z iniciativy Auto*Mat Víta Masare. Připomněl, že podle magistrátních i nezávislých průzkumů se dá až devadesát procent všech projíždějících aut označit za tranzit, který nemá začátek ani cíl právě na Smetanově nábřeží, nebo v blízkém okolí. „Dokonce až šedesát procent aut nemá začátek ani cíl v centru Prahy," sdělil Masare.

Zatím tunelem a magistrálou

Při víkendových uzavírkách by tedy bylo nutné odvádět tento tranzit na tak zvané vnitroměstské tranzitní komunikace.

Masare podotkl, že na levém břehu Vltavy je to především Strahovský tunel, který navíc byl projektován a realizován právě s cílem odvést tranzitní dopravu ne jen ze Smetanova nábřeží, ale i z Malé Strany. Na pravém břehu je to podle experta z Auto*matu Severojižní magistrála, která by prý při víkendovém provozu zátěž ze Smetanova nábřeží mohla zvládnout.

Zatímco naprostá většina řidičů by byla nejen proti víkendovým uzavírkám, natož proti definitivnímu uzavření Smetanova nábřeží pro auta, značná část pěších a také cyklistů by to uvítala. Jisté obavy z rozlití aut do okolních ulic i na Malou Stranu má radnice Prahy 1.

V praxi bude možné už brzy vyzkoušet ony víkendové uzavírky Smetanova nábřeží a to na základě rozhodnutí městské rady z letošního 16. května. Městský bulvár s přístupem pěších, cyklistů a hromadné dopravy tu bude pravděpodobně o sobotách a to od konce srpna do konce září. Objízdné trasy ještě nejsou přesně stanoveny, ale z jihu na sever zřejmě povedou Resslovou a Ječnou ulicí, přes magistrálu, případně Jiráskův most do ulice V Botanice a dále ulicí Kartouzská do Strahovského tunelu. V opačném směru, tedy ze severu na jih pak najdou řidiči objízdnou trasu v ulici Milady Horákové, Veletržní a dále magistrálou, nebo z ulice Milady Horákové do Patočkovy a dále Strahovským tunelem.

Jaká další opatření by měla předcházet otevření tunelu Blanka v dubnu 2014?
- Kromě postupného zřízení pěší zóny na Smetanově nábřeží také omezení tranzitu Karmelitskou ulicí.
- Snížení objemu tranzitní dopravy v ulicích Milady Horákové a Veletržní ulici.
- Úprava dopravního režimu na komunikacích, navazujících v Praze 6 a v Praze 8 na tunel Blanka tak, aby po zprovoznění tunelu nedošlo ke zvýšení průjezdu těmito ulicemi (V Holešovičkách, Patočkova, Svatovítská, Jugoslávských Partyzánů, Evropská).
- Rozšíření nebo zřízení dočasných parkovišť P+R na severu a severovýchodě Prahy.
- Zlepšení podmínek pro pěší dopravu v centru: Drobné úpravy v křižovatkách jako je zřizování přechodů (Na Florenci), zlepšení rozhledových podmínek při přechodech, a podobně.
- Zlepšení podmínek pro veřejnou dopravu v centru: Lepší preference tramvají v centru, úpravy světelných signalizací, oddělovací obruby na Vinohradské, zavedení minibusů na Starém a Novém městě.
- Humanizace Severojižní magistrály (rozšíření přechodů před Muzeem, přechod přes křižovatku za Muzeem, doplnění přechodů chybějících na ramenech křižovatek při ulicích Sokolské a Legerově, dočasná světelná signalizace na úrovni ulice Boženy Němcové, zúžení jízdních pruhů na Severojižní magistrály na území Prahy 4, zřízení vyhrazených pruhů Bus + taxi + cyklo na Praze 4.

Zdroj: Auto*Mat