„Dělat venkovní výstavy v místech, jichž se proměna přímo dotýká, nám přijde jako nejlepší způsob jak široké veřejnosti představit plánované změny. Věříme, že interaktivní, naučná i hravá forma bude návštěvníky a kolemjdoucí bavit,“ přiblížil záměr tvůrců výstavy Ondřej Boháč, ředitel IPR.

V hlavní roli lidé, krajina a řeka

První z pěti zastavení na návštěvníky čeká na nábřeží před Trojským zámkem. Seznámit se tu mohou s protipovodňovou ochranou zoologické zahrady a Trojského nábřeží, jejímž cílem je zachovat i ochránit místní faunu a flóru a zároveň zpříjemnit nábřeží i jeho návštěvníkům. Díky odstranění dnešního valu se rozšíří cyklostezka a vzniknou nové pěšiny, protipovodňová zeď navíc nebude sloužit pouze k ochraně, ale nabídne i nové pohledy do zoologické zahrady.

„Projekt přinese úpravy břehů, které budou v části od Trojské lávky k zámku přístupnější. Vzniknou zde nová schodiště, terasy i pěšiny. Zdejší přírodní peřeje, v Praze jedinečné, tak budou k vidění i zblízka. Parkoviště před zámkem se promění v příjemný prostor pro lidi a kultivovaný vstup do zámecké galerie,“ uvedl Petr Hlaváček, I. náměstek primátora pro oblast územního rozvoje a územního plánu, a dodal, že předpolí Trojského zámku již první provizorní úpravou prošlo.

Další část výstavy představuje vznik nových lávek z Bubenečského břehu přes plavební kanál na Císařský ostrov a přes hlavní koryto až do Troji. Přes trojské svahy tato cesta pokračuje dále směrem do Čimického a Ďáblického háje.

Třetím velkým projektem, s nímž se návštěvníci venkovní výstavy mohou seznámit, je Divoká Vltava. „Na Císařském ostrově projekt vytváří povodňový park – nové rekreační centrum Trojské kotliny se dvěma potoky, brody a tůněmi. Vzniknou tu i nové pláže a místa pro odpočinek či sport. Cílem je i zlepšení protipovodňové ochrany vytvořením takzvaného řízeného přelivu přes povodňový park, který chrání ostrov před dalším protržením. Malým rybím přechodem a novými biotopy, kterými budou rozmanité břehy, ostrovy, ale i samotný park, projekt také podpoří přírodu,“ vysvětlila Jana Plamínková, náměstkyně primátora pro životní prostředí. Rozšíření koryta s novými ostrůvky bude mít pozitivní vliv na snížení hladiny řeky při povodni a zvýší se tak stávající protipovodňová ochrana Troje, Holešovic i Karlína.

Na cestě k realizaci

Vizi celého území Trojské kotliny vytváří Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy již od roku 2015. Hlavní směr určil společně sdílený dokument nazvaný Koncepce Císařského ostrova a akční plán s konkrétními kroky vedoucími k jejímu naplňování. Na tento základ město navázalo například výsadbou nových stromů, zlepšením údržby či odstraněním provizorních skládek.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Výstava, která potrvá do 31. října, pojednává o třech nejvýznamnějších chystaných projektech, které byly ve spolupráci s řadou aktérů, jako je Povodí Vltavy, městská část Praha - Troja i městské organizace TSK, ZOO Praha či Galerie HMP, připravovány poslední dva roky. Nyní na dokončené studie navážou další kroky, které projekty posunou blíže k realizaci. Ta by mohla začít zhruba za tři roky.