Mezi oceněnými pedagogy bylo dvacet učitelek mateřských a základních škol, dvě ředitelky mateřských škol a jedna vychovatelka. Všechny dostaly pár dní před výročím narozenin „Učitele národů" plaketu J. A. Komenského s čestným uznáním a finanční pozornost.

„Komenský by se divil, jaké požadavky jsou dnes na učitele kladeny a kolik různých papírů musí vyplňovat. Přesto se najde spousta nadšenců, kteří se pro toto povolání rozhodli a věnují mu své nadání i většinu času," sdělil v rámci ceremonie Vodrážka.

Praha 13 zřizuje deset základních a jedenadvacet mateřských škol. V obou typech škol je letos přes sedm tisíc dětí.