Za hudebního doprovodu půjde k živému Betlému na Loretánské náměstí, kde se pokloní malému Ježíškovi a dá mu své dary, zlato, kadidlo a myrhu. Pak všem přítomným, celému městu a národu předají králové své poselství do roku 2015.

Na závěr se všichni, především děti, mohou se Třemi králi i s malým Ježíškem pozdravit a věnovat mu svůj dárek, který následujícího dne, tedy 6. ledna, bude Třemi králi předán nemocným dětem. Vhodnými dárky by měly být například knížky pro děti a mládež, omalovánky, skicáky a různé spíše volnočasové školní nebo sportovní potřeby.