ČASOVÝ ROZVRH AKCE11:55 Fotografování otužilců před Muzeem Karlova mostu

12:00 Vyplutí lodi Vodouc s otužilci na palubě

12:20 Připlutí otužilců do přístaviště pod poslední zachovaný oblouk Juditina mostu

Letos po páté se uskuteční tříkrálové plavání v samém srdci hlavního města pod Karlovým mostem. S panoramatem Hradčan v zádech se ponoří do ledové Vltavy (cca 4°Celsia!) plavci a plavkyně České otužilecké unie.

Loď Pražských Benátek s otužilci na palubě zastaví v místě, kde bylo do Vltavy svrženo tělo sv. Jana Nepomuckého, patrona všech plavců a loďařů, odtud pak zamíří do přístaviště Judita, které je schované pod prvním obloukem Karlova mostu a zároveň posledním dochovaným obloukem mostu Juditina.

V cíli si tři králové-otužilci připijí převoznickým punčem a symbolicky požehnají Muzeu Karlova mostu.

Předseda České otužilecké unie a houževnatý propagátor otužování Vladimír Komárek poté spolu s převozníkem pražským Zdeňkem Bergmanem odmění každého účastníka plavání pamětním diplomem a volným lodním list na plavbu Pražskými Benátkami se vstupem do Muzea Karlova mostu, kde až do 3. 2. 2015 probíhá výstava betlémů „Nostalgické Vánoce".

Jaromír Hampl