Tříkrálová sbírka Charity ČR v Praze. Infografika.Dobročinná sbírka začala formálně už na Nový rok, naplno se však rozjede právě o tomto víkendu, kdy završí vánoční svátky Tři králové v kalendáři i v pražských ulicích. Koledníkům v neděli požehná v kostele sv. Tomáše kardinál Dominik Duka. Poté vyjde průvod se třemi králi na velbloudech z Malostranského náměstí a zamíří na Staroměstské náměstí, kde zazní Česká mše vánoční.

V celé republice se vydá na koledu zhruba 50 tisíc dobrovolníků. Jejich počínání podléhá přísným pravidlům. „Skupinku tvoří obvykle tři koledníci v dětském věku převlečení za bájné krále, kteří se podle tradice přišli do Betléma poklonit novorozenému Ježíškovi. Koledníky lze rozpoznat podle průkazky vystavené Charitou ČR a potvrzené příslušnou diecézní Charitou,“ uvedl Jan Oulík, tiskový mluvčí Charity Česká republika.

Štempl na průkazce i na kasičce

Průkaz obsahuje podpisy odpovědných osob, případně i razítko diecézní Charity. Kasička musí být úředně zapečetěná magistrátem a její číslo musí souhlasit s číslem průkazky. „Pokud vám koledníci, kteří požádají o dar do Tříkrálové sbírky pořádané Charitou ČR, na požádání nepředloží svůj průkaz nebo odmítnou ukázat úřední pečetění sbírkové kasičky, jde patrně o koledníky, kteří se pouze vydávají za zástupce Charity a může se jednat o podvod,“ varoval Oulík.

Sbírka potrvá do 14. ledna, kdy organizátoři začnou kasičky otevírat a rozdělovat výtěžek. Každá pobočka Charity vybírá na předem stanovený účel. V hlavním městě jde například o podporu poradny Magdala, která pomáhá obětem domácího násilí. Další peníze poputují na uhrazení zájmových kroužků, škol v přírodě i letních táborů pro děti, jejichž rodiče na mimoškolní aktivity nemají peníze. V mnoha případech jde o samoživitele.

Organizacím zůstane 65 procent

Z darovaných peněz by měla být podle Jarmily Lomozové z Arcidiecézní charity Praha pořádána i pravidelná setkání pro neformální pečující, kteří se starají o své blízké v domácím prostředí. Další prostředky pak poputují do Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na ošetření sociálně vyloučených osob, které nemají zdravotní pojištění, či do Nízkoprahového denního centra pro ženy v nouzi v Žitné ulici.

Z každého daru, který skončí v kasičce, zůstane 65 procent přímo v konkrétní pobočce Charity, jejíž koledníci je vybrali. Dalších 15 procent použije diecézní Charita, 10 procent putuje na charitativní akce v zahraničí, 5 procent jde na celostátní projekty a zbývajících 5 procent pokryje režijní náklady sbírky.