Nejvíce se podle společnosti šedé kontejnery plní během letních měsíců a v závěru roku. „Popularitě třídění kovových obalů napomáhá rostoucí počet sběrných nádob v ulicích metropole i větší zájem Pražanů o ekologii a spolupráce s dalšími stranami,“ stojí ve vyjádření Pražských služeb.

Obsah šedých nádob končí v areálu Pražských služeb ve Vysočanech, kde největší pražská svozová společnost už dva roky provozuje moderní poloautomatickou linku na separaci kovových obalů.

Bioodpad znečišťují plasty, oleje, sklo a živočišné zbytky. Objeví se i injekční stříkačky.
Injekce v bioodpadu? Pražané špatně třídí rozložitelné smetí

„Ta se skládá z pásového dopravníku a dvou separátorů. První tvoří magnet, který vyseparuje železné kovy. Obaly a produkty z neželezných kovů putují do druhého separátoru. Ten funguje na bázi vířivých proudů. Následně je odpad slisován a odevzdán odběratelům k dalšímu zpracování,“ sdělil mluvčí Pražských služeb Radim Mana.

Nevhazujte tlakové nádoby

Nově lze do kontejnerů odhazovat i použité hliníkové kávové kapsle. „Kapsle jsou na lince tříděny manuálně pomocí naší obsluhy. Doposavad jsme jich vytřídili 2,6 tun,“ říká Mana.

Díky recyklaci mohou být kovové obaly opět vráceny do oběhu, což je klíčové pro cirkulární ekonomiku, předcházení vzniku odpadu a v konečném důsledku snížení naší uhlíkové stopy. „Pokud nebudou obaly recyklovány a opětovně využívány, nedokážeme snížit ekologickou zátěž a splnit naše klimatické závazky. Proto jsem rád, že je třídění kovových obalů, kávových kapslí a nápojových plechovek mezi Pražany populární,“ doplnil náměstek Primátora Petr Hlubuček.

Velkoobjemový kontejner. Ilustrační foto.
Najdou věci odložené u popelnic nový domov? Praha chce vzniku odpadu zabránit

„Do kontejnerů nepatří nádoby od sprejů, tlakové nádobky od kosmetiky, obaly od motorových olejů a dalších nebezpečných či chemických látek. Nepatří sem ani prázdné plynové kartuše od turistických vařičů a v žádném případě zde nesmí končit hasicí přístroje. Tyto produkty patří na sběrné dvory,“ varuje závěrem Mana.