Ve společenskovědní kategorii si Bolzanovu cenu převzala Veronika Dulíková z Filozofické fakulty UK. Její vědecká práce se týkala vlivu vlády egyptského panovníka Niuserrea. „Práce Veroniky Dulíkové představuje významné výsledky založené na autorčině dlouholetém egyptologickém bádání s jasnou perspektivou uplatnění na mezinárodním poli. Dospívá k zásadním vědeckým poznatkům o mechanismech fungování staroegyptské společnosti," uvedli zástupci univerzity.

Čtěte také: Rektor UK se zastal anarchisty Ševcova, kterému hrozí vyhoštění 

Jedna z oceněných studentech získala i postdoktorandskou stáž 

Zuzana Patáková z Matematicko-fyzikální fakulty si odnesla cenu v přírodovědné kategorii za svoji disertační práci, jejíž výsledky byly uplatněny v renomovaných mezinárodních časopisech. Univerzita kromě její vědecké práce ocenila i to, že Patáková se zapojila do významných a prestižních mezinárodních vědeckých projektů.

Patáková rovněž získala postdoktorandskou stáž na univerzitě v Jeruzalémě. V biomedicínské kategorii rektor předal cenu Zuzaně Ptáčkové z Farmaceutické fakulty. Výzkum Ptáčkové se týkal oblasti farmakokinetiky, která se zabývá zkoumáním léčiv v organismu, a to od jejich podání až po vyloučení.

Cenu rektora převzali i studenti, kteří byli oceněni za přínos v oblasti společenské

„Získané poznatky mohou přispět k lepší charakterizaci farmakokinetiky zkoumaných léčiv a ke zvýšení bezpečnosti jejich používání," uvedli při předávání ceny zástupci univerzity. Soutěžní práce přihlašují sami studenti, letos komise složená ze členů jmenovaných rektorem posuzovala 56 prací z 12 fakult.

Cenu rektora si ve středu převzala také desítka nejlepších absolventů a pětice studentů, u kterých byl oceněn jejich přínos v oblasti společenské, reprezentaci školy a za jejich sportovní výsledky. Ocenění si převzal například Florian Merkle z 2. lékařské fakulty, který zorganizoval sbírku na školné pro svého anglického kolegu, který kvůli svízelné rodinné situaci nemohl školné uhradit. Cenu dostal i Lukáš Malý ze 3. lékařské fakulty, který se podílí na činnosti mezinárodního zdravotnického týmu v Ugandě, či David Adam ze stejné fakulty, který se věnuje pomoci sociálně znevýhodněným dětem.