„Všechny stanice mají hotovou dokumentaci pro územní rozhodnutí, u Můstku je hotová i dokumentace pro stavební povolení," uvedl Krása.

Bezbariérový vstup do přestupní stanice Můstek bude tvořit dvojice výtahů s přestupem. Výstup bude umístěn přímo na chodníku v dolní části Václavského náměstí. „Je to relativně složitá stavba, kde obtížné bylo zejména najít umístění výtahových šachet s přístupem do stanic na obou trasách A, B a nad nimi s křížením inženýrských sítí a kolektorů," řekl ředitel Metroprojektu. Odhad nákladů na vybudování podle Krásy převyšuje 200 milionů korun, u dalších dvou stanic by mohly být nižší.

Čtěte také: Pražské metro trénuje na povodně každý měsíc

Pražský dopravní podnik odhaduje, že by se s výstavbou mohlo začít v prvním čtvrtletí příštího roku. Podle Anety Řehkové z tiskového oddělení podniku by stavba mohla trvat asi 14 měsíců. Můstek je poslední přestupní stanicí v Praze, která nemá výtah pro vozíčkáře či rodiny s kočárky.

V případě frekventované stanice metra I. P. Pavlova museli projektanti řešit výstup skrz jeden z domů v Legerově ulici. Na chodníku totiž není pro výtah dostatek místa. „Dohodli jsme se s Prahou 2, která je vlastníkem jednoho z domů a stavbu výtahu také podporuje. Vyústění výtahu na povrch povede ke zrušení jednoho bytu," popsal Krása. Výtah bude umístěn nedaleko nároží s Rumunskou ulicí, tvořit jej budou opět dva na sebe navazující výtahy, které překonají asi dvacetimetrový výškový rozdíl.

Bezbariérového vstupu by se mohla dočkat také stanice Anděl, kterou denně projde přes 100.000 lidí. Výtah bude ústit u nároží ulic Nádražní a Bozděchova.

„U všech tří uvedených projektů se počítá s podporu z fondů EU. Na projekt Můstek již byla žádost podána. Na další dva projekty bude podána v další výzvě v roce 2013," sdělila ČTK Řehková.

Z 57 stanic pražského metra je bezbariérově přístupných 36. Loni byl uveden do provozu výtah do stanice Národní třída, jehož vybudování stálo 185 milionů korun. Ten je ale nyní kvůli rekonstrukci stanice a soukromé výstavbě nad ní uzavřen.