Předloha, která už vyvolala na politické scéně mnoho odmítavých reakcí, podle vládních legislativců nesplňuje podmínky listiny základních práv pro omezení svobody projevu. Kabinet by měl poukázat i na skutečnost, že prezident je veřejně činnou osobou, u níž je hranice přípustné kritiky širší než u soukromé osoby.

Navrhovaná trestněprávní ochrana prezidenta před slovními útoky by navíc podle podkladů pro ministry mohla vést až k omezení volné politické soutěže. A to v případě, že by byl prezident vrcholným představitelem některé politické strany. Zástupci ostatních uskupení by tak byli znevýhodněni, stojí v materiálu.

Čtěte také: PRO A PROTI: Potřebujeme paragraf o hanobení prezidenta?

"Kdo veřejně hanobí prezidenta republiky, ruší výkon jeho pravomoci a snižuje tak jeho vážnost, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo propadnutím věci," znělo by v novele trestního zákoníku nové ustanovení. Předkladatelé novely chtějí doplnit také přestupkový zákon. Postih by hrozil lidem, kteří by znevážili postavení prezidenta při výkonu pravomoci.

"Díky této novele trestního práva a práva přestupkového by v budoucnosti nemělo docházet k excesům na adresu prezidenta republiky, k jeho hrubým veřejným urážkám," napsali autoři v důvodové zprávě. Jsou přesvědčeni o preventivním účinku navrhovaného trestného činu a přestupku a tvrdí také, že postihy by nebyly nijak "drakonické", ale měly by spíše "výchovný charakter".

Čtěte také: Zákon o hanobení prezidenta je čirý nesmysl, tvrdí bývalý emigrant

Předlohu původně podepsalo šest desítek poslanců zejména z vládních ČSSD a hnutí ANO a opozičních KSČM a Úsvitu. Část z nich ale později podporu odvolala.

Stanovisko vlády je pouze doporučením pro zákonodárce, kteří o zákonech rozhodují. V případě této novely trestního zákoníku je možné, že Sněmovna ji do voleb v příštím roce vůbec neprojedná. V takovém případě by takzvaně spadla pod stůl.