Transplantace v Motole proběhla vloni v červnu, kdy se pro již tehdy půl roku hospitalizovanou pacientku objevily vhodné dárcovské plíce. Samotný zákrok i celý pooperační průběh byl komplikovaný především proto, že mladá žena byla neuvěřitelných 143 dní připojena na umělou plíci. Dosavadní rekord byl pouhých 79 dní.

Ženin stav byl od počátku hospitalizace ve VFN velmi kritický. Do nemocnice byla přijata s masivním chrlením krve z plic a srdečním selháváním. Byla připojena na plicní ventilátor a ECMO (mimotělní membránová oxygenace) a bylo jasné, že jedinou šancí je transplantace plic.

Stabilizace pacientky byla nelehkým úkolem

V té době však ještě nebyla zařazena do transplantačního programu, a ani její zdravotní stav nebyl natolik dobrý, aby byla schopna takto složitý chirurgický výkon s náročnou pooperační péčí podstoupit. Lékaři byli postaveni před nelehký úkol.

Tisková konference k transplantaci plic se světovým rekordem v délce pobytu na mimotělní podpoře. | Video: FN Motol

„Snažili jsme se několikrát ECMO podporu ukončit a připravit pacientku na transplantaci plic, ale bohužel se nám to nepodařilo. Její stav byl tak těžký a závažný, že byla transplantace neuskutečnitelná bez určitého přemostění kritické fáze něčím originálním, co by jí umožnilo rehabilitaci a mobilizaci. Pacientce jsme proto implantovali unikátní bypass, který obcházel její plíce,“ popsal doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., vedoucí lékař intenzivní péče KARIM VFN a 1. LF UK.

Pacientka tak žila s mimotělní plící pověšenou na hrudníku, kdy byl průtok krve zprava do levého srdce poháněn její vlastní pravou komorou. Tělo tak mělo čas se zotavit a připravit na transplantaci. Komplikace, které mimo jiné způsobila i pandemie koronaviru, však vedly k tomu, že nemocná byla na tuto podporu plic odkázána 143 dnů.

Náročná byla operace i dny po ní

Operace, která nakonec proběhla v polovině června loňského roku, byla náročná i vzhledem k tomu, že zmiňovaný přístroj je koncipován jen na překlenovací období v délce 14 dní, tedy přechodně krátkou dobu, než nemocný podstoupí vlastní transplantaci. To, že doba, po kterou na ní byla pacientka v tomto případě připojena, ji několikanásobně přesáhla, způsobilo v jejím organismu zásadní změny, které komplikovaly nejen samotnou transplantaci, ale i později vlastní pooperační průběh.

Pacientku i zdravotníky, tak po operaci čekala další velmi náročná a riziková etapa plná maximálního nasazení, ale i velké nejistoty. „Srdeční selhání v důsledku poškození srdce, které bylo několik měsíců napojené na umělou plíci, a opakované pooperační krvácení si v následujících dnech po transplantaci vyžádalo několik reoperací. Ten první týden byl opravdu nesmírně kritický,“ vzpomínal prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D, přednosta III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol a vedoucí transplantačního programu transplantací plic.

Pacientčin stav se podařilo uspokojivě stabilizovat až za týden po provedení operace. Před Vánoci však byla z nemocnice propuštěna do domácího ošetřování. Tento obrovský úspěch je výsledkem vynikající spolupráce mezi specialisty VFN Praha a FN Motol a zásluhu na něm má mnoho týmů zdravotníků z několika klinik.