Kde vzít a nekrást, jako by se ptal dopravní podnik ve chvíli, kdy potřebuje opravit další tramvajovou trať.

Jenže v současné době není potřeba opravit jen jednu. Úseků vyžadujících nutnou obnovu už v tomto roce je hned devět. Na nové úseky tramvajových tratí pak mohou pro letošní rok Pražané zřejmě zapomenout.

Obratiště Ďáblice stojí

Vůbec nejhorší je zřejmě stav kolejí ve Vozovně Kobylisy a v obratišti Sídliště Ďáblice. Ve vozovně je vjezd nových vozů 14T dokonce zakázán a povolen pouze pod dohledem. Důvod? Nové stroje jsou příliš těžké a katastrofální stav kolejiště by jejich provoz nepřežil. Uzavřeny jsou také koleje číslo 1 až 5, a to rovnou pro všechny typy vozů.

Jak se Vám líbí nové tramvaje 14T, mezi Pražany známé jako Porsche? A jak se Vám v nich jezdí? Ohodnoťte je známkou jako ve škole!

V obratišti Sídliště Ďáblice dokonce hrozí vzhledem k opotřebení všech kolejí zastavení provozu všech typů vozů. „Náklady na rekonstrukci dvora Vozovny Kobylisy jsou odhadnuty na 182 milionů korun. Jednotka dopravní cesty tramvaje připravuje úsporné řešení rekonstrukce formou vlastní investice,“ píše se ve zprávě předložené dopravnímu výboru hlavního města.

Na toho se nedostalo…

Pro rok 2009 není připravena rekonstrukce žádné velké radiály, dostat by se mělo na stavby připravované už v minulosti. Jsou to například trať ve Střelničné a Ďáblické ulici včetně smyčky- křižovatka Střelničná – Klapkova, rekonstrukce kolejiště vozovny Kobylisy, kolejový uzel Myslíkova – Spálená, Mánes.

V následujících letech by se mělo dostat na ulice Plzeňská (Klamovka – Sídliště Řepy), Výtoň – Braník, Průběžná- Švehlova a oblasti Anděl či Flora.

Dvacet kilometrů v hodině

„Je to málo oprav. Navíc, jak se stále zhoršuje stav kolejí, tak musejí na mnoha místech tramvaje zpomalovat. Aby to nakonec nedopadlo tak, že budou jezdit na většině míst do dvaceti kilometrů za hodinu, jako to bylo u Vyšehradského tunelu, kde se jezdilo ještě pomaleji,“ řekl jeden z cestujících František Haladej z Prahy 4.

Tramvajové tratě

V havarijním stavu jsou i oblouky pod Kavalírkou, na křižovatce Plzeňská a Makovského a prakticky všechny oblouky na Makovského ulici. Stav trati šetří Drážní inspekce. Rekonstrukce tramvajové trati Plzeňská–Makovského (úsek Jinonická–Sídliště Řepy) má odhadované náklady ve výši 600 milionů korun (třináct kilometrů kolejí). Příprava rekonstrukce této trati však v současné době stagnuje a není tak vůbec jisté, jak v letošním roce práce na zmíněném úseku pokročí.

Problém jménem14T

Na mnoha místech v Praze hrozí z důvodu špatného stavu tratí zastavení provozu nejnovějších tramvají 14T zvaných také Porsche. Jedná se například o oblast křižovatky Plzeňská a Makovského, úsek Národní–Spálená a další. Bude se také prověřovat možnost přesunout 14T z Motola do jiné vozovny.

Podle Jana Šurovského, vedoucího úseku dopravní cesty tramvaje dopravního podniku, neotočné podvozky tramvají 14T brousí v obloucích kolejnice a jejich vozy jsou velmi těžké. „Situace je velmi tristní, za chvíli budou tyto tramvaje nepoužitelné. Už totiž nikde nebudou moci jezdit,“ řekl Karel Březina (ČSSD) na jednání dopravního výboru magistrátu.

Přitom dopravní podnik má mít nakonec v provozu celkem 60 tramvají tohoto typu. Už v letošním roce se pak měla v metropoli vyzkoušet také nová tramvaj 15T ForCity. Ta má mít mimo jiné mnohem lepší jízdní vlastnosti, například otočné podvozky, na rozdíl od typu 14T.

První dva kusy mají být uvedeny do zkušebního provozu nejdříve až na konci roku.

Peníze od města i z evropských fondů

Financovat opravy je možné třemi způsoby. Z rozpočtu hlavního města, z fondů Evropské unie či formou vlastních investic dopravního podniku.Klíčové má být propojení zdrojů hlavního města a fondů unie. Dopravní podnik totiž zvládne z vlastních zdrojů podle zprávy opravit každý rok pouze tři až čtyři tratě o délce do jednoho kilometru.

Radní pro dopravu Radovan Šteiner (ODS) ale sdělil, že na řadu tratí by město mělo peníze získat z evropských fondů v rámci operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Podle Šteinera by na tento účel bylo možné čerpat letos až 450 milionů korun, pokud dopravní podnik včas vypracuje projekty.

„Jedná se o klíčový způsob, jak se vypořádat s komplexně zchátralými tratěmi, které ohrožují bezpečnost provozu tramvají,“ říká se ve zprávě dopravního podniku. Nejprve však bude nutné peníze získat, a to nikdy není jisté.

Předseda odborového svazu pražských dopraváků Pavel Pulec Deníku řekl:

Koleje v celé metropoli jsou v nevyhovujícím stavu

Na tramvajové koleje v Praze a nebezpečnost jejich stavu jsme se zeptali předsedy odborového svazu pražských dopraváků Pavla Pulce.

V jakém stavu jsou tramvajové koleje podle řidičů tramvají?

Vždyť se na ně stačí podívat. Ten stav je strašný. Pozná se to například podle toho, že je na mnohých úsecích umístěna značka přikazující snížení rychlosti. Je to taková žlutá cedulka o velikosti 20 krát 15 centimetrů. V Praze není tramvajová trasa, kde by bylo všechno v pořádku. Ta omezení jsou všude.

Proč jsou podle vás tramvajové koleje ve špatném stavu?

Koleje jsou posazeny na starých a nekvalitních panelech. Nejsou peníze na obnovu kolejišť a kolejí a ty jsou dále poškozovány těžkými soupravami nových vozů.

Hrozí kvůli špatnému stavu kolejí dopravní nehody?

Vykolejení ne, ale časté příkazy ke zpomalení jsou nebezpečné. Tyto dopravní značky jsou určeny pouze řidičům tramvají a ostatní účastníci silničního provozu je nevnímají. Když pak tramvaj zpomalí, třeba před křižovatkou, ze 40 kilometrů za hodinu na 10 kilometrů za hodinu, lidé si často myslí, že je tramvaj pouští, a to je opravdu nebezpečné.

Které úseky jsou podle vás v nejhorším stavu?

Například na Plzeňské, tam by to mohla být rychlodráha, ale je zde nejméně 20 omezení rychlosti. Dále například ve Spálené ulici nebo Na Groši.

Jak by se situace podle vás měla nyní řešit?

Hlavní jsou finance. V současnosti se čeká na opravy desítky měsíců, a to je hrozné. Pokud na modernizaci tramvají a tramvajových tratí nedá magistrát peníze, může se stát, že budou tramvaje za chvíli jezdit bez oken. Tramvaj, ve které nyní sedím, je stará odhadem 40 let. Auto je po 20 letech považováno za veterána. U tramvaje to ale asi neplatí.

Přibývá ale nových a moderních tramvají…

Jenže je jich málo a jsou příliš těžké, takže poškozují koleje. Navíc si na ně cestující stěžují, je v nich málo místa a nedá se jimi pořádně projít. To už je vyřešeno u nejnovějšího modelu, u kterého ale zůstává problém polstrovaných sedaček, které jsou dost nehygienické, zvláště když tramvajemi cestuje neustále mnoho bezdomovců, aby se ohřáli.

JAN PIROCH