Lze tak počítat s lepším dodržováním jízdních řádů. A z pohledu pasažérů především s pohodlnějším svezením a s kratšími intervaly mezi spoji. Výhodou také je, že linkami 20 a 26 mohou obyvatelé sídliště Na Dědině cestovat nejen k nejbližší stanici metra, Nádraží Veleslavín, a bez přestupu pokračovat dále do centra městské části Praha 6, ale i přímo do centrálních oblastí metropole: ať už jde o Malou Stranu, náměstí Republiky, lokalitu Anděl či Letnou.

Zahájení provozu na prodloužení tramvajové tratě pro linky 20 a 26 v úseku Divoká Šárka–Dědina provázaly i jízdy historických souprav. | Video: Milan Holakovský

Navazují i další změny, na něž musí dát pozor zejména lidé zvyklí cestovat „po paměti“. Do tramvajových zastávek se v této oblasti přesouvají i autobusy stále existujících tras. Většinou to obnáší jen pár metrů, ale třeba u linky 191 na Divoké Šárce jsou to desítky metrů a za roh. Změny v provozu se dále týkají autobusových linek 108, 225 a 300; nově se také uplatňuje přejmenování zastávky Dlouhá míle na Dědinu. Současně začínají platit další trvalé změny v provozu tramvají. Týkají se linek číslo 6 (prodloužení) a 14 (zkrácení).

Samotný nový úsek dvoukolejné tramvajové tratě Divoká Šárka–Dědina měří bezmála dva a čtvrt kilometru. Přesně jde o 2059 metrů plus konvovou smyčku (s vnější kolejí dlouhou 171 metrů a vnitřní o délce 156 metrů). Smyčka je zároveň konstruována tak, aby do budoucna svým tvarem umožnila snadné pokračování: prodloužení tramvajových kolejí k přestupnímu terminálu Dlouhá Míle (na budované železniční trati Praha – Kladno; právě odtud s odbočkou na letiště).

Trolejové vedení nového úseku tratě měří 5,5 kilometru a nese je 98 sloupů – 76 ocelových a 22 betonových. Také pražce jsou z dvojího materiálu: převažují betonové v počtu 4323, ale 638 je dřevěných. Samotných kolejnic bylo použito 582,7 tuny.Zhotovitel, společnost Subterra, uzavřel smlouvu na práce za 839,5 milionu korun; část nákladů pokryjí dotace Evropské unie (z Operačního programu Doprava 2). Cena se však netýká pouze samotné výstavby tratě. Součástí stavby jsou také rozsáhlejší úpravy okolí včetně stále pokračujícího budování chodníků. A jen sadové úpravy zahrnují vysazení 176 stromů a 8452 keřů (výsadba ještě bude pokračovat v příštích týdnech); nehledě na položení 1,5 tisíce metrů čtverečních travního porostu při zatravňování části kolejového svršku. Bylo však také například potřeba přemisťovat obří vodovodní potrubí nebo vybudovat retenční nádrž, připomněl obchodní ředitel společnosti Subterra Jiří Tesař.

Zlepšení pro lidi i životní prostředí

Starosta městské části Praha 6 Jakub Stárek (ODS) se v souvislosti s výstavbou tratě obrátil na obyvatele Dědiny s poděkováním. „Oceňuje jejich shovívavost a pochopení. „Velice dobře si uvědomuji, jak to pro ně bylo náročné. A zároveň je prosím ještě o trpělivost v průběhu dokončovacích prací,“ upozornil, že třeba úpravy chodníků ještě nějakou dobu potrvají.

„Věřím ale, že jim nová tramvajová trať přinese nejen zrychlení, ale také mnohem větší komfort v dopravě. Vedle toho nepolevíme v tlaku na rychlou výstavbu parkovacího domu, který by měl částečně nahradit úbytek parkovacích míst,“ odkázal na akci investičního odboru magistrátu v kvadrantu mezi ulicemi Vlastina, Drnovská a Ciolkovského.Primátor hlavního města Bohuslav Svoboda (ODS) vyzdvihuje, že v metropoli byl letos zprovozněn již třetí úsek tramvajové tratě – ten dědinský je nejdelší; další se navíc stavějí. Vedení metropole tak podle jeho slov dává najevo, že systém městské hromadné dopravy, jímž se Praha řadí k evropské špičce, chce dále rozvíjet. Naznačil však, že ne na úkor něčeho dalšího: „Jsem zastáncem rovnoprávného přístupu ke všem druhům dopravy; ta veřejná má samozřejmě své specifické postavení.“První náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti), který má na starost oblast dopravy a je i předsedou dozorčí rady Dopravního podniku hl. m. Prahy, o dokončené trati hovoří jako o splaceném dluhu: pro potřeby obyvatel sídliště Na Dědině se s ní počítalo od poloviny 70. let minulého století a součástí územního plánu je od roku 1986.

„Nová trať bude sloužit nejen obyvatelům sídliště Na Dědině, ale celé rezidenční oblasti – včetně nové bytové zástavby u Drnovské ulice,“ zdůraznil Hřib.Právě on upozornil na plánované prodloužení k zastávce železnice na letiště – a hovoří rovněž o dalších plánech. „Připravujeme také tramvajovou trať do Suchdola a prověřujeme možnosti výstavby tratě, která by propojila Prahu 6, Troju a Prahu 8; tři městské části, které doposud nemají přímé kapacitní spojení MHD,“ uvedl Hřib.

Jeho stranická kolegyně Jana Komrsková, náměstkyně primátora pro oblast životního prostředí a klimatického plánu, zprovoznění nové tratě na Dědinu označuje za dobrou zprávu nejen pro obyvatele Prahy, ale také pro životní prostředí. „Postupným rozšiřováním lokálně bezemisní veřejné dopravy a nahrazováním naftových autobusových spojů přispíváme k naplňování Klimatického plánu hl. m. Prahy,“ konstatovala s připomenutím, že vbrzku bude v této oblasti následovat i další krok: přechod od autobusů na trolejbusy na lince 119 na letiště. Ostatně s jejich zavedením se už počítalo třeba tam, kde budou mít společné zastávky s tramvajemi.

Výstavba plánovaná od sedmdesátých let

Výstavbou tohoto úseku tramvajové tratě se podařilo naplnit více než čtyřicetileté plány pražského magistrátu. O provozu tramvají se zde uvažovalo už v souvislosti s plány na výstavbu dědinského sídliště. Záměr se však nepodařilo naplnit ani na přelomu 70. a 80. let minulého století, ani v pozdějších desetiletích, kdy vládu komunistů vystřídali jiní plánovači. Až v roce 2010 vznikla studie, z níž vyplynulo, že vedle vlastní dopravní stavby mají být součástí celkového řešení úprava vzhledu ulic a výsadba nové zeleně. Stromy trať nejen lemují (či teprve budou; výsadba stále pokračuje), ale ve Vlastině ulici dokonce oddělují obě koleje, z nichž každá je vedena v jiné výšce.

Zahájení provozu a slavnostní jízdy na nové tramvajové trati Divoká Šárka – Dědina. | Video: Deník/Radek Cihla

Ani pak ještě nebyla vlastní výstavba na dohled. Mezníky se staly EIA neboli posouzení vlivu stavby na životní prostředí v roce 2015, vydání územního rozhodnutí v roce 2019 a stavební povolení z roku 2021. Mezitím se v roce 2017 objevila komplikace v podobě požadavku na co nejmenší zásahy do armádního areálu jižně of Vlastiny ulice, takže projekt musel být upravován – díky tomu by však na tramvajovou trať neměly mít žádný vliv případné změny využití vojenského komplexu ani přilehlých skladů.
Po předloňském výběrovém řízení následovalo loni v červenci zahájení stavby. S říjnem 2023 se pojí zahájení zkušebního provozu – stále ale pokračují úpravy okolí. Nedokončené či rozkopané chodníky by měly postupně mizet během příštích měsíců.

Čekání přineslo moderní koncept

Na dlouhé přípravy odkazuje náměstek primátora Prahy pro oblast územního a strategického rozvoje Petr Hlaváček (STAN), jenž úsek Divoká Šárka–Dědina klade do protikladu s o týden dříve otevřeným úsekem Holyně–Slivenec. „Když město rezignuje na výstavbu dopravní infrastruktury současně s obytnými budovami nebo celou čtvrtí, každý posun na pozdější termín a výstavba v intravilánu, kde v mezidobí vyrostly dvě generace obyvatel, vše značně komplikuje,“ konstatoval. Byť připouští, že lidé se dokážou přizpůsobit: na „dočasný stav“ trvající po desetiletí si část místních zvykla. „Je to dobrá lekce pro nás, abychom plánování, rozvoj a zejména výstavbu města realizovali koncepčně,“ zdůraznil.

Hlaváček však oceňuje i plusy: „Na druhou stranu jsme v případě Vlastiny ulice díky výstavbě tramvajové tratě dostali šanci zmodernizovat celý uliční profil podle současných měřítek. Unikátně jsme zasadili tramvajovou trať kolem stávající aleje stromů, kterou v rámci probíhající výsadby nových stromů brzy prodloužíme až ke křižovatce s Drnovskou ulicí.“ Přičemž slibuje, že parkovací místa, která kvůli výstavbě tratě a modernizaci ulice zmizela, budou brzy k dispozici v parkovacím domě.

Opatření po zprovoznění tratě Divoká Šárka–Dědina

- Tramvajové linky č. 20 a 26 nově jezdí na Dědinu. V noci bude oblast zatím obsluhována autobusovou linkou č. 910.

- Autobusová linka č. 108 je zkrácena do trasy Dejvická–Divoká Šárka.

- Autobusová linka č. 225 je zkrácena do trasy Velká Ohrada–Sídliště Na Dědině.

- Na autobusové lince č. 300 jsou v pracovních dnech od časného rána do pozdního večera zavedeny vložené spoje, které obslouží úsek Nádraží Veleslavín–Nové Vokovice.

Zdroj: Dopravní podnik hl. m. Prahy