Nová trať bude dlouhá jeden kilometr a bude mít dvě zastávky: Kaskády a Holyně. DPP plánuje stavbu zahájit v průběhu prvního kvartálu příštího roku a zprovoznit ji na konci roku 2021. Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky činí zhruba 277 milionů Kč bez DPH. Tendr by měl být uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek nejpozději v pondělí 9. listopadu 2020.

Dopravce bude na výstavbu čerpat finanční prostředky z Evropské unie, Evropských strukturálních a investičních fondů, konkrétně Operačního programu Doprava a přepokládá krytí nákladů stavby z cca tří čtvrtin.

„Obyvatelé Holyně se po letech slibů konečně dočkají komfortního a spolehlivého spojení s centrem města. DPP je připraven obratem vypsat veřejnou zakázku na zhotovitele a začít stavět na jaře příštího roku. Po nové trati bychom se mohli svézt už na konci příštího roku. Pražskou tramvajovou síť nerozvíjíme jen na papíře. Jsou za námi vidět konkrétní výsledky. Po zahájení stavby tratě z Pražského povstání k Pankráci brzy postavíme další důležitý úsek do Holyně,“ řekl náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda Adam Scheinherr.

Vizualizace opravy ulice Na Pankráci včetně tramvajové tratě a nové zastávky.
Radní „odklepli“ stavby nových silnic a tramvajové tratě

„Mám velkou radost, že stavební povolení pro 1. úsek nové tramvajové tratě Barrandov – Holyně dnes nabylo právní moci a nám nic nebrání v realizaci této stavby, která původně měla vzniknout společně s tratí Hlubočepy – Barrandov. Po téměř 13 letech přípravy tak konečně naplníme tento dlouho připravovaný projekt. Považuji to za žádoucí a užitečný počin, protože nová trať bude vznikat současně s výstavbou nové městské čtvrti a její budoucí obyvatelé či návštěvníci dostanou rychlou, kapacitní a ekologickou dopravu k metru na Smíchovské nádraží nebo k Andělu,“ doplnil člen představenstva DPP Jan Šurovský.

Část tratě bude zatravněná

„Předpokládáme, že vítěze veřejné zakázky a zhotovitele nové tratě bychom mohli znát v průběhu února příštího roku. Následně ještě v průběhu prvního kvartálu 2021, jakmile to klimatické podmínky umožní a nenastanou-li komplikace během tendru, bychom chtěli zahájit samotnou stavbu. V ideálním případě by první tramvaje mohly na novou trať vyjet v úplném závěru příštího roku,“ dodal Šurovský.

Tramvajová trať Barrandov – Holyně naváže na současnou smyčku Sídliště Barrandov, kterou dopravní podnik letos na jaře v rámci 0. etapy stavby upravil tak, aby mohla být na ni nová trať připojena bez přerušení provozu. Trať bude v první etapě dále pokračovat Werichovou ulicí ve stejném provedení, tj. s antivibrační rohoží a konstrukcí tratě na pražcích s kolejnicemi se svařovanými styky.

Takhle by mohla vypadat hlavní budova bývalého nákladového nádraží na Žižkově.
Změna! Tramvajová trať z Nákladového nádraží Žižkov nepovede budovou nádraží

Tato konstrukce byla zvolena pro maximální ochranu místních obyvatel před hlukem a vibracemi. V úseku poblíž současné zástavby ve Werichově ulici DPP pro zlepšení místních klimatických podmínek a zvýšení estetické hodnoty tramvajovou trať zatravní.

První zastávka na trati, v projektové dokumentaci zatím nazývaná Kaskády, bude umístěna na plánovaném náměstí Olgy Scheinpflugové. Trať se zde stáčí z Werichovy ulice jihozápadním směrem do plánované ulice Nataši Gollové podél v současnosti budované zástavby. Umístění budov i konstrukce tratě byly od počátku důsledně koordinovány a všechny případné negativní vlivy z tramvajové dopravy byly podchyceny již v projektu. Záměrem je do Holyně prodloužit tramvajovou linku č. 5.

Kuriózní seznámení. Dvojice se poznala poté, co Moniku srazila tramvaj. Tu řídil její budoucí manžel Vít Malý.
Láska z tramvaje. Před osmi lety řidič srazil dívku, dnes spolu mají dvě děti