„Stávající trať je tvořena ze zastaralých velkoplošných panelů, které zásadně omezují rychlost dopravy. Opravu tramvajové trati v okolí zastávky Kolbenova už nelze odkládat. Budeme rekonstruovat úsek dlouhý zhruba 1 500 metrů,“ řekl  technický ředitel dopravního podniku Jan Šurovský.

Zastávka Poštovská bude bezbariérová

Omezení se dotkne linek 8 a 16 a noční linky číslo 94. V Kolbenově ulici nahradí tramvaje autobusové linky X16 a X94, nebo lze využít metro. Nové kolejnice by měly mít tlumící prvky a větší část kolejnice bude zatravněna.

Rekonstrukce trati je také spojena s výstavbou nové kanalizační sítě, horkovodu a nové světelné křižovatky. Plánuje se, že tramvajová zastávka Poštovská, bude bezbariérová a budou tu navigační prvky pro nevidomé a slabozraké.