close Porodnice u Apolináře info Zdroj: DENÍK/ Martin Divíšek zoom_in

Porodnice u Apolináře

Zde jsem se v roce 1948 narodil a byl pokřtěn. Kolem této budovy jsem skoro sedm let (od roku 1984) denně chodil do práce, když jsem v 80. letech působil jako psychoterapeut na protialkoholní klinice. Tudorská novogotika této budovy mi připomínala mou oblíbenou Anglii.

close Filozofická fakulta. info Zdroj: DENÍK/ Martin Divíšek zoom_in

Filozofická fakulta na Palachově náměstí

Na Filozofické fakultě jsem strávil báječná šedesátá léta, poslouchal přednášky Jana Patočky, Milana Machovce, Karla Kosíka a Václava Černého, zde jsem prožil pohřeb kolegy Palacha a stávku v roce 1969, zde jsem přednášel během stávky v listopadu 1989 a o několik let později se sem vrátil jako učitel a působím tady dosud.

close Týnský chrám. info Zdroj: Archiv VLP zoom_in

Týnský chrám

Tady přes půl století (19462005) kázal a zpovídal legendární týnský farář Jiří Reinsberg, který vtiskl pražskému katolicismu sympatickou, inteligentní a veselou tvář a přivedl k víře několik generací zejména studentů a umělců, mimo jiné i mne. Odtud jsem ho během studií skoro denně doprovázel do Podolí, kde jsem oba bydleli a ty cesty byly mým první kursem teologie. Zde jsem po 11 letech riskantní kněžské služby „v ilegalitě" („podzemní církvi") mohl 25. ledna 1990 sloužit první veřejnou mši.

close Křižovnické náměstí info Zdroj: Archiv zoom_in

Křižovnické náměstí

Náměstí považuji za nejkrásnější v Praze. V bráně Karlova mostu bojoval můj pradědeček, vášnivý český vlastenec a přítel Tylův, na barikádě během revoluce v roce 1848 a naproti, v Národní knihovně, pracoval o více než sto let později můj otec, dr. Miroslav Halík, jako knihovník.

close Kostel U Nejsvětějšího Salvátora. info Zdroj: DENÍK/ Jan Hanrejch zoom_in

Kostel Nejsvětějšího Salvátora (interiér)

V kostele Nejsvětějšího Salvátora jsem v roce 1990 obnovil univerzitní pastoraci a od té doby jsem tu spolu s mými žáky a spolupracovníky připravil ke křtu a biřmování přes 1300 dospělých, zejména studentů pražských vysokých škol (roku 2004 byla zdejší Akademická farnost ustanovena první „personální farností" v ČR). Tato farnost se během čtvrtstoletí stala živým centrem dialogu mezi světem víry, vědy a umění (koná se tu také řada přednášek a diskusí, výstav moderního umění, koncertů a filmových představení) a meditačních setkání, ekumenického a mezináboženského dialogu.

Čtěte také: Martin Frýdek starší: Jaká místa mám v Praze rád