současnosti má Točná 652 obyvatel. Do budoucna by jich mohla mít o 330 více. Městská část Praha 12 si totiž nechala na magistrátním odboru územního plánu vypracovat v roce 2004 urbanistickou studii, která počítá s novou zástavbou v obci. „Urbanistická studie bude podkladem pro další změny v územním plánu, o které jsme již zažádali hlavní město,“ uvedla místostarostka Helena Chudomelová.

Tři místa pro novostavby

Nová výstavba nejvíce zasáhne tři lokality kolem ulic Starý lis, Na Stráňkách a poblíž hlavní komunikace vedoucí do Dolních Břežan. Tyto části se mají z dnes především zemědělské půdy a zahrádkářských kolonií změnit na čistě obytné území. Počítá se s rozšířením vodovodní a elektrické sítě, kanalizací, plynofikací, rekonstrukcí ulic a převedením některých z nich na jednosměrné. „Předpokládáme opravu ulice Starý lis.

Jednosměrné by v budoucnu mohly být ulice Ke Starému hřišti, K Výboru a Keltská,“ uvedla Chudomelová. Prvním územím, kde nové domy vyrostou, je jižní část Točné. Tedy část u ulic Starý lis a Zahrádkářská, kde jsou dnes na části pozemků chaty. Jsou tu i zahrádky, které zčásti zástavbě ustoupí, o stromy v lese se lidé bát nemusejí. „Studie počítá s padesátimetrovým ochranným pásmem, kde budou mimo jiné louky, pastviny a zahrady,“ uvedl architekt Městské části Praha 12 Michal Pajskr.

Nové bydlení vznikne také na východě obce u ulic Ke Spálence a K Výboru, kde jsou dnes pole. „Změna územního plánu, která se nedotkne hřiště tělovýchovné jednoty, počítá také s malou částí území pro výrobu, která však nesmí svým vlivem narušovat okolí,“ dodal Pajskr. Lidé se podle něj v budoucnu nemusejí obávat například truhlárny či betonárny. Poslední výrazné úpravy čeká západ Točné. Kolem ulice Na Stráňkách vyroste několik dalších nových domů. „Tato část je jediná, kde bude zástavba i v ochranném pásmu lesa, protože to již bylo narušeno starou zástavbou. Nová však nebude zasahovat do lesa. Musí respektovat území se současnou zástavbou,“ dodal architekt Pajskr.

Vznikne i park

Nejméně stavět se má v centru Točné. Urbanistická studie dává tušit změnu v tom, že vedle rybníku u ulice Keltské vznikne malý park. Studii si někteří pletou se stavebním povolením. Její konečná podoba vznikala tři roky. Shrnuje konkrétní rysy budoucnosti Točné. Lidé se s nimi mohou od minulého týdne seznámit v kanceláři městských architektů na radnici Prahy 12. Někteří lidé zájem o studii už projevili. „Byli se tu však většinou ptát, zda mohou někde v Točné stavět,“ sdělil Pajskr. K tomuto však studie neslouží, protože je jen prvním stupněm ke změně územního plánu. O samotných stavbách pak vždy rozhoduje stavební úřad. Podobnou studii získají také Komořany a Kouty.