NKÚ provedl kontrolu na vzorku 35 druhů léčiv a dvaceti druhů zdravotnického materiálu, přičemž porovnával i ceny zboží. Podle nejvyššího kontrolního úřadu tři prověřované fakultní nemocnice (zřizovatelem je ministerstvo zdravotnictví a v případě ÚVN ministerstvo obrany) pořizovaly léčiva pomocí zadávacího řízení spíše minimálně, ačkoliv jako veřejní zadavatelé mají povinnost tento postup využívat.

„V případě vzorku tzv. centrových léků ÚVN využila zadávací řízení u 24 procent z těchto léčiv, FN Motol přibližně u 19 procent a FN Brno tímto způsobem nepořídila dokonce žádné z léčiv,“ informuje NKÚ v pondělní tiskové zprávě. „U vzorku protiinfekčních léků využila ÚVN zadávací řízení u 29 procent pořízených léčiv, FN Brno u patnácti procent a FN Motol jen v pěti procentech případů,“ dodávají kontroloři s tím, že podobné výsledky zaznamenali i v případě zdravotnického materiálu, který dokonce brněnská nemocnice pořizovala zcela bez zadávacího řízení. Celkově byla naopak „nejukázněnější“ střešovická vojenská nemocnice.

„Chápeme, že existují případy, kdy není reálné tyto věci pořídit pomocí zadávacího řízení. Ale jsme svědky situace, kdy je tento způsob nakupování léčiv spíše výjimkou než běžnou praxí, a to se nedá ničím přijatelným vysvětlit,“ řekl k výsledkům kontroly prezident NKÚ Miloslav Kala.

Léky a materiál za miliardu

Bez povšimnutí Kalových podřízených nezůstal ani nákup léčiv, který v daném období ve třech zdravotnických zařízeních probíhal. Kontrola ukázala, že mezi jednotlivými pořizovacími cenami jsou obrovské rozdíly. Například lék Meropenem Kabi (antibakteriální injekční roztok) nakupovala ÚVN po 956 korunách za balení, ale v Brně pořídili infuzi k léčbě infekcí za 3300 korun za krabičku. Příbuzný medikament Piperacillin/Tazobactam od stejného dodavatele sehnali v Motole za 385 korun za balení, ve Střešovicích ovšem platili přes dva tisíce.

„Takové rozdíly ukazují, že existuje prostor pro snižování nákladů v hospodaření nemocnic,“ podotkl NKÚ. Úřad také upozornil také na neprůhledné nakládání s bonusy od dodavatelů léčiv a zdravotnického materiálu, jejichž celková hodnota byla kolem miliardy korun.

Nejde o systémové řešení

„NKÚ například zjistil, že FN Brno a FN Motol neuzavřely všechny smlouvy týkající se bonusů písemně – v některých případech se jednalo jen o ústní dohody. Uzavřené smlouvy týkající se bonusů pak fakultní nemocnice s odkazem na obchodní tajemství nezveřejňovaly v registru smluv. Kvůli absenci jasných pravidel nemocnice také přistupovaly v zadávacích řízeních k bonusům odlišně,“ dodává Nejvyšší kontrolní úřad a v tomto ohledu pochválil praxi ÚVN, kde při tendrech byl kritériem s cenou také bonus.

Kontrolní protokol dostalo na stůl také ministerstvo zdravotnictví vedené Adamem Vojtěchem (ANO), které podle tiskové zprávy přijalo nápravné opatření. Ale skutečnou účinnost mohou kontroloři ověřit až při další akci. „Nejedná se zatím o systémové řešení, které by se dotýkalo všech nemocnic,“ konstatuje NKÚ.

Ministrova priorita

Později dopoledne ministerstvo zdravotnictví na zprávu NKÚ reagovalo s tím, že transparentní hospodaření nemocnic patří mezi jednoznačné Vojtěchovy priority. Ministerstvo už na jaře připravilo příkaz s názvem Vybrané zásady transparentního hospodaření přímo řízených organizací ministerstva zdravotnictví v oblasti nakupování, který dal jasná pravidla zadávání veřejných zakázek a získávání bonusů a nakládání s nimi. 

„Byly zavedeny přísné kontrolní mechanismy využívání výjimek ze zákona o zadávání veřejných zakázek. Nemocnice tak nově ministerstvu hlásí a odůvodňují využití jednacího řízení bez uveřejnění, které umožňuje oslovit jen vybrané dodavatele, nebo takzvaného nahodilého nákupu pro akutní potřebu, který byl často, a kontrola NKÚ to ukazuje, nástrojem, jak se vyhnout zadání veřejné zakázky v otevřeném řízení,“ napsala mluvčí Gabriela Štěpanyová a upozornila na spuštění pilotního projektu společných nákupů vybraných komodit – léků a zdravotnického materiálu. Tento krok ministra Vojtěcha má zajistit vyšší transparentnost, uleví administrativně nemocnic a měly by se díky němu pak kupovat kvalitnější léky.