Místní mají na betonovou stavbu různorodé názory, obecně se pro ni vžilo označení „mordor“ nebo Štrougalova věž. Svým způsobem je, vedle funkcionalistického Domu Radost nebo nyní přestavovaného Nákladového nádraží Žižkov, ikonou pražského Žižkova.

Komplex vznikl v sedmdesátých letech minulého století. Sloužil pro uskutečňování mezinárodních hovorů a pracovalo zde přes tisíc spojovatelek. Dosloužilý a kvůli karcinogennímu azbestu nebezpečný objekt teď půjde k zemi.

Namátkové kontroly z hygieny

Na práce bude dohlížet pražská hygiena, která místo prověří hned v úvodu demoličních prací. „Plně si uvědomujeme, že u takto velké akce probíhající v husté městské zástavbě je jedním z nejdůležitějších aspektů oprávněný zájem veřejnosti na ochranu veřejného zdraví,“ říká ředitelka pražské hygieny Zdeňka Shumová.

Podle aktuálních údajů se v budovách komplexu nachází k odstranění přibližně 3350 tun azbestu, což je pro představu váha přibližně dvou set nákladních aut. Obvodové pláště budovy ale podle průzkumu azbest neobsahují. Ty byly odstraněny už při rekonstrukci zhruba před čtyřiadvaceti lety.

Azbest samotný je nebezpečný v případě, že by se při likvidaci rozpadl na vlákna, která by roznesl vzduch jako tak zvaný azbestový prach. Jejich vdechnutí způsobuje zjizvení plic nebo i rakovinu.

„Z důvodu bezpečnosti bude budova rozdělena do sedmnácti pásem a každé bude pokryto nepropustnou plachtou a speciální páskou. Vstup do každého úseku bude možný přes tři komory, aby se zamezilo úniku azbestových vláken do ovzduší. To bude následně kontrolováno podtlakovými zkouškami a teprve po vyčištění a ověření každého úseku, bude možné pokračovat v úseku navazujícím,“ uvedl nově zvolený starosta Prahy 3 Michal Vronský.

V obyvatelích práce i tak vzbuzují obavy. Pražská hygiena i proto plánuje po celou dobu demolice vedle nahlášených kontrol také návštěvy namátkové. „Pokud azbest unikne, budou práce zastaveny a problém bude bezodkladně nápraven. Teprve po obnovení bezpečného prostředí, by bylo možné pokračovat. Pro developera by to znamenalo velkou ostudu, ale také zdržení prací,“ dodává Vronský.

Budovu před časem koupila developerská společnost Central group, která v oblasti plánuje projekt nazvaný Centrum Nového Žižkova. V roce 2019 vyhrála architektonickou soutěž na návrh rezidenčního, ale i komerčního komplexu známa architektka Eva Jiřičná. Ta se současně podílí na podobě nedalekého Nákladového nádraží Žižkov.

Co na místě vznikne ale zatím není přesně známo. Společnost chce svou finální vizi představit veřejnosti až po zapracování nutných úprav projektu. Jestli na místě tedy budou byty nebo kanceláře, popřípadě obojí, se veřejnost dozví asi až příští rok.