Tlak developerů a snaha třech městských částí rychle vydělat peníze, nebo dobrý úmysl vytvořit kvalitní rekreační území a udržovat zeleň?

Řeč je o přibližně 268 hektarů veliké lokalitě zvané Trojmezí, které se rozkládá na území Městských částí Praha 10, 11 a 15.

Zastupitelé hlavního města na svémčtvrtečním jednání rozhodli, že se o tomto území bude jednat v samostatném režimu mimo územní plán, protože se prý jedná o celoměstsky významnou změnu. Takové rozhodnutí v podstatě znamená, že se může celý proces změn urychlit. To na zastupitelstvu ale i mezi tisícovkami Pražanů vzbudilo bouři a ostrý nesouhlas.

13 tisíc podpisů je dnes málo

Proti záměru městských částí se postavilo mnoho lidí a také vznikla petice, která bojuje proti zástavbě zeleně. Část Trojmezí totiž dokonce leží v Přírodním parku Hostivař – Záběhlice. Jedná se o oblast mezi ulicemi Záběhlická – Práčská a Mírového hnutí – K Horkám. „Podařilo se nám získat bezmála 13 tisíc podpisů a za dalších tři a půl dne se připojily tři tisíce lidí na internetu. Podpisové archy jsme dnes předali na magistrátu,“ sdělil jeden z hlavních signatářů petice Jan Chvátal.

Ani tento počet odpůrců však některým zastupitelům nestačil a zmíněný bod programu byl schválen. Proti schválení byli například členové Strany zelených, ale také ČSSD, které proti plánované výstavbě ostře vystoupili.

„V současnosti je tato oblast pod silným investičním tlakem a záměr další kapacitní výstavby je v naprostém rozporu s přírodními kvalitami území. Nikde navíc není zmíněno, k jak rozsáhlé zástavbě má do budoucna dojít, což otevírá značný prostor pro lobby,“ uvedl Miroslav Poche (ČSSD), zastupitel a člen výboru územního rozvoje magistrátu.

Co říkají odpůrci změn

Trojmezí, to je jedna z posledních velkých nezastavěných ploch. Ze všech stran ji dnes obklopují sídliště Chodov, Spořilov, Záběhlice, Zahradní Město, Hostivař a Košík. I tato lokalita podle odpůrců zřejmě velmi silně zajímá developery, kteří by zde chtěli stavět. „Jinak si nedovedu představit, proč se musí tato záležitost vyjmout z klasického procesu změn územního plánu. Někdo prostě spěchá, protože chce vydělat,“ řekl jeden z odpůrců změn Luboš Karásek z Prahy 10.

„Rada městské části Praha 10 přijala na konci února usnesení, ve kterém se vyslovuje pro masivní obytnou zástavbu lokality Trojmezí. V podstatě se tak vyslovila pro zničení jedné z největších zelených ploch na svém území,“ pokračoval Jan Chvátal.

Signatáře petice podpořila také Strana Zelených. „Pokud zajímá osud Trojmezí tak obrovské množství lidé, kteří zareagovali na petici, měla se tato lokalita vyjmout z projednávání o celoměstsky významných změnách a měla být ponechána v normálním procesu změn územního plánu,“ zlobila se zastupitelka Zuzana Drhová (SZ), jež je také členkou výboru územního rozvoje hlavního města.

Podobně mluvil například i zastupitel Petr Zajíček (KSČM). Ten upozornil, že další změny, které jsou navrženy na projednávání v samostatném režimu, jsou ku prospěchu města. „Trojmezí jsme mohli vyřadit a ostatní věci bez potíží projednat a odsouhlasit,“ doplnil.

Území zastavět nechtějí

Radní hlavního města Martin Langmajer (ODS) odmítl, že by měla být celá oblast zastavěna a považuje tvrzení signatářů petice za nepravdivé, bez dostatečných faktů. Podle jeho slov samostatný režim projednávání umožní naopak pečlivé a seriózní vyhodnocení stavu lokality.

„Budeme Trojmezí věnovat speciální péči. Dnes jsme teprve vstoupili do počáteční fáze projednávání a všichni se budou moci vyjadřovat. Nerozumím postupu autorů petice, kteří mě ani nekontaktovali, abychom mohli o celé věci společně diskutovat,“ sdělil Langmajer.

Ten dále řekl, že v současné době vlastně nikdo přesně neví, jaké změny se v lokalitě uskuteční. „Určitě budeme chtít zachovat a udržovat přírodní památku Meandry botiče a biokoridor Územního systému ekologické stability. Také by v místě měly být rozšířeny vodní plochy a vytvořena místa pro kvalitní rekreaci,“ pokračoval radní, který má územní plánování ve své kompetenci.

Praha 10 nesouhlasí

Radnice Prahy 10 se proti tvrzení o likvidaci parku důrazně ohradila. „Praha 10 chce pouze zastavit chaotické „salámování“ tohoto území, ke kterému do současné doby neustále směřovaly snahy jednotlivých majitelů pozemků v dotčené oblasti,“ vysvětlil mluvčí Prahy 10 Jan Charvát.

Navrhovaná změna podle vedení Prahy 10 pouze prověří možnosti ochrany území a jeho potenciálního dalšího využití.

„Jenže při pohledu na grafickou přílohu usnesení rady Prahy 10 se jasně ukazuje, že na převážné části 100 hektarů současné zeleně navrhuje Praha 10 obytnou zástavbu, to lze stěží uvěřit, že to radnice skutečně myslí vážně,“ dodal Miroslav Poche.

Signatáři petice i přes masivní nesouhlas neuspěli a nyní budou zvažovat další kroky. „Musíme si promyslet, co dál, určitě ale budeme situaci okolo Trojmezí sledovat,“ uzavřel Jan Chvátal.

Praha vyčlenila 20 návrhů na změny územního plánu

Praha vyčlení celkem 20 návrhů na celoměstsky významné změny územního plánu a bude je připravovat zvlášť, tedy mimo projednávání nového územního plánu. Součástí změn je i takzvané Trojmezí.

Sedm navrhovaných změn se týká strategických staveb. Návrh počítá s vyhlášením veřejně prospěšné stavby pro prodloužení letové dráhy na ruzyňském letišti a pro mimoúrovňovou křižovatku Rozvadovské spojky a Řevnické ulice. Navrženo je také navýšení kapacity příjezdu na letiště, změna využití nuselského pivovaru, modernizace železniční tratě mezi Hlavním a Smíchovských nádražím a další.

Také sedm změn se týká ekologických opatření. Jedná se například o vyhlášení veřejně prospěšné stavby revitalizace Kopaninského potoka, doplnění některých biokoridorů, zalesňovací akce, parkové plochy a další.