Dodnes se zachovaly úlomky keramiky, kosti nebo uhlíky. Při výzkumech se ale podařilo najít i doklady o technologické vyspělosti dávných předchůdců: závaží ke tkalcovskému stavu – a dokonce i pec!