Znalecký ústav Fakulty stavební ČVUT analyzoval všech 16 technických průzkumů i statických posudků vypracovaných ke stavu nosné konstrukce v průběhu uplynulých sedmi let. Ty totiž docházely k různým, mnohdy protichůdným závěrům, z nichž pak plynuly spory mezi majiteli DBK, městskou částí a magistrátem.

Experti z ČVUT: zbourat terasu není vhodné

Experti z ČVUT dali za pravdu statickému posudku terasy z letošního února, který si objednal vlastník obchodního centra, firma DBK Praha. „Po kontrole a přepočtu podkladů a prohlídce na místě se přikláníme k závěrům, že konstrukce má dostatečnou únosnost a není vhodné odbourávat její současnou desku. Její odstranění by znamenalo ztrátu stávajícího spřažení s ocelovými nosníky a došlo by ke snížení únosnosti konstrukce,“ konstatuje posudek ČVUT, pod nímž je podepsán vedoucí katedry ocelových a dřevěných konstrukcí profesor František Wald, děkan stavební fakulty i soudní znalci.

Podle posudku je nejlepším řešením rekonstrukce: „Nosná konstrukce může po provedení oprav, celkového ošetření a za předpokladu obvyklé údržby sloužit odhadem dalších 60 let, na která byla navržena.“

Pasáž s terasou jsou uzavřeny od ledna

Jižní vstup do stanice Budějovická i část pasáže s terasou nechal magistrát uzavřít v polovině letošního ledna. Vlastníkem terasy je hlavní město. „Pevnost konstrukce je natolik narušená, že jediným řešením je odstranění terasy,“ uvedl tehdy radní Karel Grabein Procházka (ANO), do jehož kompetence správa městského majetku spadá. Včera se k novému posudku, ani k aktuálním krokům pražské radnice nevyjádřil.

Magistrát začátkem roku trval na tom, že zastřešení pasáže zbourá, a to navzdory nesouhlasu nejen společnosti DBK Praha, ale i městské části Praha 4. Možné znovutevření vestibulu metra odhadoval na konec září. Následovat by pak měla rekonstrukce okolní pasáže s obchody a službami.

Zatím se však na místě nic neděje. Tisícům Pražanů, které tudy denně proudí, se zkomplikoval vstup nejen do metra a obchodů, ale také na sousední polikliniku a úřad městské části. Lidé upoutaní na vozík a matky s kočárky mají jedinou možnost, jak se z pasáže bezpečně dostat na úroveň ulice, a to výtahem u supermarketu Lidl. Ten ale funguje jen v době, kdy je prodejna otevřena.

„Konec září jako termín otevření je nepřijatelný. Majetkový odbor magistrátu by měl zajistit nouzový výstup z metra. Musí se urychleně postavit tunel z bednění, kudy by lidé mohli procházet,“ nevěří v brzké definitivní řešení Dolínek.