Úřad zrušil posouzení plnění technických kvalifikačních předpokladů jednotlivých uchazečů a všechny další navazující kroky. „Hodnotící komise může v návaznosti na pochybnosti ÚOHS vyzvat uchazeče k vysvětlení, popřípadě doplnění nabídky. V tomto případě by po posouzení kvalifikace mohla komise provést posouzení a hodnocení současných nabídek," vysvětlil radní Hašek. Další možností je podle Haška podání rozkladu proti rozhodnutí úřadu. Podat ho musí do 15 dní od doručení rozhodnutí. Na magistrát přišlo tento týden v úterý.

Praha vybrala jako nejvýhodnější nabídku společnosti Eltodo Osvetlenie. Podle ÚOHS uznala jeden z kvalifikačních předpokladů jako prokázaný, ačkoli tato skutečnost z předložených dokumentů nevyplývala. To se týkalo i firmy ČKD PRAHA DIZ. Tento postup podle úřadu mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. ÚOHS zasáhl do zadávacího řízení, které Praha vyhlásila v červnu 2013, už podruhé. V květnu 2014 úřad zrušil rozhodnutí o vyloučení sdružení vedeného ID Stavby group kvůli mimořádně nízké nabídkové ceně.

Končící rada hlavního města po několika měsících průtahů vybrala vítěze tendru loni 21. října. Eltodo Osvetlenie se mělo o veřejné osvětlení starat od začátku letošního roku. Na starosti mělo mít i plynové lampy, osvětlení památek, přechodů pro chodce i veřejné a věžní hodiny. Předchozí smlouvu uzavřela Praha v roce 1998 s firmou Eltodo Citelum. Před koncem smlouvy vypsala Praha otevřené výběrové řízení. Město ho ale nestihlo včas dokončit a na začátku letošního roku smlouva vypršela. Aby ve městě veřejné osvětlení nezhaslo, musela ji Praha prodloužit. Zaplatila za to 167 milionů korun.