Nyní je v Praze celkem 479 veřejných telefonních automatů, z toho 78 je v Praze 1. Za posledních 15 let jich z první městské části zmizely na tři stovky.

„Snižování počtu telefonních budek je v dnešní době, kdy téměř každý vlastní mobilní telefon, poměrně přirozené. Na druhou stranu mají budky důležitou roli v případě, že se lidem mobil vybije nebo ho někde zapomenou. Budky často využívají také turisté, nejvyužívanější automaty jsou na turisticky exponovaných místech nebo na nádražích,“ uvádí Lucie Jungmannová, tisková mluvčí provozovatele budek, společnosti O2 Czech Republic a. s.

Mizející telefonní budky.

Veřejná služba ukládá provozovateli povinnost udržovat funkční telefonní budky v menších obcích a tam, kde je špatný mobilní signál. Ve větších městech není jejich přítomnost povinná, právě městské automaty ale bývají využívanější.

Reklamní plochy uprostřed města

Ne všichni ale vidí přítomnost budek v centru města a památkové zóně jako přínosné. Odborník na architekturu Adam Gebrian budky kritizuje, namísto volání slouží zejména jako reklamní plochy. 02 nezveřejňuje náklady na jejich provoz. Podle Jugmannové jsou ale budky náročné na údržbu a často se stávají terčem vandalů.

„Nejčastěji se, podobně jako v pohádce o Machovi a Šebestové, setkáváme s utrženými sluchátky. Proto náklady na opravu raději investujeme například do modernizace využívanějších automatů,“ dodává Jungmannová. I telefonní budky se snaží jít s dobou, modernější z nich proto umožňují vybrat si z platby mincemi nebo kartou, můžete z nich také poslat sms zprávu nebo e-mail.

Co s vysloužilými budkami?

Když firma rozhodne o odpojení a následné demontáži budky, nastává otázka, co s ní dál dělat. Kromě ekologické likvidace se pro ni dá vymyslet celá řada způsobů nového využití. Třeba v Pardubicích ji proměnili na dotykový informační panel pro návštěvníky města, v zahraničí najdeme zajímavou inspiraci třeba v jejich přeměně na bankomaty i na knihobudky, které se zabydlely i v Česku a jeho metropoli.

Jde o obdoby veřejných knihoven, ovšem bez nutnosti vyřizování průkazky nebo dodržení termínu vrácení, knížky si totiž můžete klidně nechat, nebo poličky doplňovat svými vlastními kousky.

První impulz přišel z Velké Británie, nyní jsou knihobudky rozšířené po celém Česku. „Kromě knihobudek jsme vyrobili i jednu pracovní budku, ve které si lidé mohou třeba napsat e-mail nebo vytisknout fakturu při cestě na schůzku. Putovala po celém Česku, nyní uvažujeme o možnosti rozšíření tohoto projektu,“ prozradil Jan Bičák, který se stará o přeměnu a provoz knihobudek.