„Řešili jsme případ pokusu o vraždu. V tomto případě byl pachatel od počátku známý – pan Vopěnka, ale snažili jsme se objasnit motivy jeho jednání. Z počátku bylo několik vyšetřovacích verzí, vyloučili jsme možnost, že jednal po vlivem alkoholu, nebo návykové látky, i když na definitivní závěry toxikologické zprávy čekáme. Rovněž se důkladným šetřením podařilo vyloučit teorii, že aktéři byli ve spojení a jednalo se o pomstu napadené ženy. Nejpravděpodobnější je verze, že jeho jednání zapříčinila duševní porucha,“ řekl zástupce velitel Služby kriminální policie a vyšetřování Josef Mareš.

V případu se vyskytují nejasnosti

„Neexistují vazby mezi Vopěnkou a poškozenou ženou, ani mezi ní a strážníky nebo policisty,“ řekl zástupce ředitele pro trestní řízení Ivan Smékal. Policisté prý vycházejí z výpovědí lidí z Vopěnkova okolí. "Říkali, že poslední dny zaregistrovali chování, které před tím nebylo," podotkl Mareš. Střelbou policistů se zabývá Inspekce ministra vnitra. Z dřívější rekonstrukce střelby předběžně vyplynulo, že zákon neporušili. Případ provází již od počátku několik pochybností.

Vopěnka podle policie nejdříve v Litoměřické ulici napadl ženu. Po příjezdu hlídky městských strážníků dva její příslušníky zbil a odzbrojil. Strážníky pak ohrožoval jejich pistolí. Když na místo dorazili státní policisté, obrátil prý zbraň i proti nim. Zbraň ale byla zajištěna a muž údajně jen naprázdno mačkal kohoutek. Když neuposlechl výzvy policistů, aby pistoli odložil, policisté ho zastřelili.