Zapsali ho do Moskvy, kam ale nakonec neodjel. „Asi přišel nějaký protekční student, protože mě vyškrtli a napsali do České republiky. Takže já si vlastně Prahu ani sám nevybral,“ usmívá se Marwan.

V Dejvicích vystudoval stavební fakultu ČVUT a těsně před revolucí, v srpnu 1989, odjel zpátky do Sýrie. Za osm let se ale vrátil. Natrvalo.

Co ho sem táhlo? „Na tuto otázku stále hledám odpověď. Neměl jsem tu žádné životní závazky. Neměl jsem v Praze rodinu, ani děti, lásku… Ale situace v Sýrii byla velmi komplikovaná. Poslední rok v Sýrii jsem měl Prahu pořád 
v hlavě. Pořád jsem dnem i nocí myslel na to, že se tam chci vrátit.“

Stavební inženýr ne

Návrat do srdce Evropy pro něj byl ale v mnoha ohledech složitý. Měl tu sice kamarády z dob studií, kteří mu v začátcích pomohli. Na druhou stranu se ale velmi často stěhoval a jako stavební inženýr se tu neuplatnil.

„Hledal jsem práci v oboru, ale nabídky byly velmi směšné. Platil jsem v garsonce nájem sedm tisíc a oni mi nabídli plat šest tisíc. Musel jsem proto začít dělat něco jiného.“

A tak se dostal k ubytování turistů. Jeho krajané měli 
v Praze v pronájmu hotely 
a hostely, které pomáhal zaplňovat. Vydržel u toho čtyři roky, než se stal učitelem. „Upřímně, nikdy jsem neuvažoval, že bych chtěl učit, ale práce v ubytování byla opravdu nad mé síly. Na mobilu jsem musel být každý den „jenom“ 24 hodin… Tak jsem krajanům řekl: Nezlobte se, ale já jdu pryč. A šel jsem.“

Čeština pro Araby

To se psal rok 2002. Marwan v té době měl státnice z českého jazyka, a tak školám posílal maily, že má zájem učit fyziku, matematiku a češtinu pro cizince. „Po týdnu si mě pozvala ředitelka střediska pro cizince v Hloubětíně, které spadá pod Karlovu univerzitu. Měl jsem štěstí, že zrovna v tom roce začali s projektem češtiny pro cizince 
- Araby.“

Kromě učení Marwan hraje i na arabskou loutnu, se kterou objíždí už od roku 2004 dětské domovy, kde dětem hraje divadlo, učí je na hudební nástroje, vypráví jim pohádky. 
A od toho byl jen krůček ke spolupráci s občanským sdružením InBáze, které je komunitním centrem pro migranty. Tito si v Praze budují svůj nový domov.

V rámci tvůrčí dílny Jak se tepe pohádka – vyprávění 
a tvořivé zpracování pohádek ze Sýrie pro děti od 5 do 11 let a rodiny organizované ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze vyprávěl Marwan dětem syrskou pohádku Osel filozof. Tu nejdříve děti slyšely v syrštině, poté v češtině.

Osel filozof

A o čem je pohádka? Osel 
a býk žili u farmáře. Býk chodil pravidelně na pole obdělávat zem, ale byl z toho už hodně unavený. Osel mu proto poradil, aby předstíral, že je nemocný, že jedině tak ho farmář nechá být. Ale ouha. Farmář rozuměl řeči zvířat a zaslechl jejich rozhovor.

Druhý den řekl oslovi, ať tedy býk odpočívá, že s ním půjde na pole on sám. Osel byl překvapený. A večer z celodenní práce pořádně utahaný. Když se pak býk ptal, jaké to bylo, osel mu řekl, že slyšel rozmlouvat farmáře se synem. A prý jestli býk zůstane nemocný, budou ho muset porazit.

„A z toho plyne poučení. Kdo se plete do cizích záležitostí, špatně dopadne,“ vypráví Marwan, který věří, že děti pointě porozuměly.

Děti inspirací

„Jen je ale potřeba umět udržet jejich pozornost. Sem tam jsem proto do pohádky vložil vtip, zahrál jsem na loutnu. 
A to mě stejně baví nejvíc, jak jsou děti vždycky vyjevené, když jim ukáži arabské hudební nástroje. To koukají, jako kdybych přišel z Marsu, oči doširoka otevřené, že chvilkami ani nevím, co dělat,“ směje se Marwan a dodává, že dětští posluchači jsou pro něj stále velkou inspirací.

S nápadem vyprávění pohádek v původním jazyce migrantů, stejně tak ale i v češtině, přišel tým komunitního oddělení InBáze.

Dvojjazyčné pohádky

„Přišlo mi hezké, aby se zapojili rodiče nebo cizinci, kteří 
s námi spolupracují, do vyprávění pohádek. Naším cílem je, abychom všichni zažili tu zvukovou stránku příběhu, i když tomu nerozumíme. Když je například pohádka 
v syrštině, sledujeme všichni gestikulaci, zkoušíme si představit, o čem pohádka může být,“ říká Lucie Machová, programová koordinátorka aktivit pro děti a rodinu. Přinášet téma integrace na veřejnost. To je podle Karolíny Tučkové, sociální pracovnice pro rodiny, jedním z cílů InBáze.

„Chceme přinášet toto téma do majoritní společnosti. Chceme, aby se lidé dozvídali, že tu cizinci s námi žijí, že nás mají čím obohatit, že nám představují svoji zajímavou kulturu, zvyky, tradice nebo jídlo.“

Bedýnka příběhů

Jelikož vyprávění pohádek mělo velký ohlas, už v listopadu začíná v rámci projektu Mosty – cizinci a Češi vytvářejí společný příběh nová aktivita občanského sdružení 
s názvem Bedýnky příběhů 
– vyprávění pohádek a tvůrčí dílna pro děti od pěti do jedenácti let a rodiny v Městské knihovně na Mariánském náměstí.

„Budou se vyprávět opět pohádky, ale navíc z každého setkání vznikne skutečná bedýnka, ve které bude pohádka v původním i v českém jazyce, budou zde různé návrhy úkolů, jak s pohádkou pracovat… Zkrátka to bude ještě více interaktivní, pro zapojení a vzájemnou spolupráci všech dětí, cizinců a Čechů,“ láká na první Bedýnku příběhů, která se uskuteční 22. listopadu, Lucie Machová.

Občanské sdružení InBáze ve zkratce close Logo seriálu Deníku Pražské neziskovky. zoom_in Komunitní centrum sdružení InBáze je od roku 2006 místem otevřeným pro migranty, kteří budují svůj nový domov 
v České republice, a pro všechny ostatní, kteří ho zde již mají.

Nabízí komunitní programy, poradenské a asistenční služby, vzdělávání a osvětovou činnost a služby sociálního podnikání.

Posláním komunitního centra InBáze je pomáhat migrantům v obtížných životních situacích a vytvářet otevřený 
a bezpečný prostor pro vzájemné poznávání různých kultur.

InBáze má 37 stálých zaměstnanců, kteří migrantům poskytují odborné sociální, právní, pracovní a psychologické poradenství.

Dále InBáze organizuje komunitní a výtvarné aktivity pro migranty – pravidelné výtvarné semináře pro mladší a starší děti, společné oslavy svátků či akce pro širší veřejnost.

Minulý rok stál chod organizace 15 113 tisíc korun. InBáze je financovaná převážně z dotací a grantů z České republiky a Evropské unie.