Nezvyklé zacházení s opadky na "Hlaváku" už jste nejspíš také viděli, vžďyt záběry se dostaly i do vysílání hlavní zpravodajské relace České televize. Video natočené pravděpodobně na mobilní telefon zveřejnil muž s přezdívkou El Ge na facebookovém profilu minulou sobotu a do středečního odpoledne příspěvek zaznamenal přes 180 tisíc zhlédnutí, skoro dva tisíce lidí video sdílely.

Postup hlavního hrdiny, jenž nahází tříděný odpad do jednoho pytle, však hájí Správa železniční dopravní cesty s tím, že chybují především lidé cestující vlakem, kteří špatně třídí a úklidová služba musí dělat správnou věc za ně. Navíc bezdomovci podle SŽDC do košů s kulatým otvorem vykonávají potřebu.

Třiďte ještě víc
Česko podle politiků a odborníků potřebuje kvůli evropským legislativním normám změnit odpadové zákony tak, aby se ještě zvýšila recyklace. Od roku 2024 navíc má platit zákaz skládkování směsného komunálního odpadu. Na skládkách jsou ho teď zhruba dvě tuny.

Každopádně někteří lidé diskutující na internetu tvrdí, že to, co se dělo na pražském hlavním nádraží, probíhá také při odvozu městského odpadu z barevných kontejnerů. "Popírači recyklace se ve velkém vrací na scénu. Opírají se o stále stejné, mnohokrát vyvrácené a často protichůdné mýty," tvrdí Radim Mana, mluvčí Pražských služeb. Právě tato firma se stará v hlavním městě obecně o čistotu, snaží se být ekologická a důkladné třídění by mělo patřit mezi její domény. Nejspíš proto mluvčí Mana reagoval sepsáním nejčastěji se objevujících mýtů a přidal k nim verzi Pražských služeb. Pražský deník vybral některé z nich a redakčně je zkrátil.

Mýtus: Všechen odpad se stejně sype na jednu hromadu

Ne, nesype. Namixování tříděného odpadu a jeho pokoutný odvoz na skládku je ekologický i ekonomický nesmysl a zcela popírá logiku recyklace. Obsah z pražských barevných kontejnerů končí na třídících linkách, kde je ručně dotříděn, nebo putuje k dalšímu zpracování smluvním odběratelům. "Naše třídící linky papíru ročně zpracují zhruba 37 tisíc tun papíru. S ručním dotříděním už více než dva roky pomáhají odsouzení z pankrácké a ruzyňské věznice. Jejich úkolem je oddělit odpad, který do modrých nádob nepatří. Nejčastěji jde o igelitové tašky, znečistěný papír nebo směsný odpad. Výmět putuje do spalovny," popsal současný systém recyklace Mana.

Mýtus: Odpad třídí málo lidí a kontejnery jsou nedostupné

Omyl, za normální považuje třídit odpad více než sedmdesát procent občanů. Jenom v loňském roce bylo v Praze vytříděno více než 54 tisíc tun papíru, plastových obalů, skla, nápojových kartonů a kovových obalů. Od roku 2005 pak bylo vytříděno více než 635 tisíc tun odpadu. "V ulicích metropole se nachází více než 4700 kontejnerových stání na tříděný odpad a je na nich umístěno přes 19 tisíc odpadových nádob," říká mluvčí společnosti s tím, že dodatečná recyklace směsného odpadu z poplenic v malešické spalovně už možná není.

Mýtus: Čiré a barevné sklo se při svozu míchá

Není tomu tak. Svoz skla nejčastěji probíhá vozidly s hydraulickou rukou, která jsou určena ke svozu kontejnerů s tzv. spodním výsypem. Korby těchto vozidel jsou vybaveny přepážkou, díky které lze svážet čiré a barevné sklo současně. "Případní kolemjdoucí mohou mít dojem, že dochází ke smíchání druhů skla, ale přepážka tomu dokonale zabraňuje. Navíc jsou vozidla vždy opatřena cedulkami, aby bylo zřejmé, jaký odpad je aktuálně svážen. Současně a bez míchání lze svážet třeba i plast a papír," vysvětluje Mana a dodává, že popeláři nejsou povinni uklízet nepořádek kolem popelnic. Za toto odpovídají majitelé a správci daných objektů, kde se nádoby na směsný odpad (případně kontejnery na třídění) nacházejí.