Zoo Praha chová slony indické, jejichž počty v přírodě se odhadují pouze na několik desítek tisíc celkem, tedy v kontinentální části Asie i na přilehlých ostrovech, jako je například Borneo. Největší hrozbou je pro ně radikální zmenšování biotopu, tedy tropického pralesa. Zvířata přicházejí o své přirozené migrační koridory i o potravu. Tu pak hledají na pozemcích obdělávaných lidmi, což vede k dalším konfliktům, končícím často jejich zabitím.

U indických slonů nemají samice kly vůbec a samci pouze někteří, přesto jsou častou kořistí pytláků. Některá čísla jsou opravdu tragická. V přirozených poměrech žijí sloni indičtí v poměru přibližně: jeden samec na cca 5 samic, v místech častého lovu slonů je tento poměr až: jeden samec na cca 120 samic.

S výše uvedenými informacemi a mnoha zajímavostmi o pražském stádu zahájil dnešní oslavu v Údolí slonů kurátor Pavel Brandl. Na jeho pokyn přešlo stádo slonic s dvouapůlletou Sitou do výběhu s bazény a vodopádem. Tam na ně čekalo překvapení v podobě nečekané dávky mrkve a čínského zelí, umístěné dokonce i ve vodě. Slonice, které musí v létě shodit kilogramy navíc nabrané přes zimu, teď běžně dostávají pouze okus (větve s listím) a seno. Dnešní oslavu si tak doslova a do písmene vychutnaly.