Dlouhodobý pronájem

Ještě v roce 2000 byl na hangáry v areálu Aera Letňany tristní pohled. Potom se však dohodl Svaz letců České republiky s majitelem, kterým byly Letecké opravny Kbely, na pronájmu do roku 2022. „Během několika let jsme odpracovali 100 tisíc pracovních hodin a uvedli hangáry a jejich okolí do výborného stavu,“ uvedl Luboš Zahradník ze Svazu letců.

Problémy však nastaly v roce 2003, kdy došlo ke sloučení Leteckých opraven Kbely a Leteckých opraven Malešice. Nový subjekt zřízený ministerstvem obrany se od té doby až do dnešních dnů snaží Svaz letců z objektu vystrnadit. Jako důvod vypovězení smlouvy uvádí neplacení nájemného a využívání objektu ke komerčním účelům. Letci prý původně slibovali jen vzdělávací středisko.

Proto dal nyní pronajímatel celou záležitost k soudu. „Opakovaně jsme se chtěli dohodnout, ale marně. Občanské sdružení naše požadavky neuznává. Věřím, že soud nám dá za pravdu,“ sdělil podplukovník Petr Sýkora z ministerstva obrany.

Za další působení Svazu letců v Letňanech se nyní výrazně postavil předseda vlády Mirek Topolánek, který od něj dostal několik dopisů žádajících o pomoc.

„Cením si přístupu těch nadšenců při rekonstrukci areálu, který v současnosti slouží jako informační, vzdělávací a společenské centrum v oblasti letectví. Velmi také oceňuji jejich veřejné akce pro Pražany a určitě by v Letňanech měli zůstat,“ řekl Deníku Topolánek.

Letci považují spor za uměle vyvolaný a jakékoli neplnění smlouvy odmítají. „Když hangáry díky nám doslova vstaly z popela, tak nás nyní odtud chtějí vyhodit. Máme všechny závazky splněné, takže se soudu nebojíme,“ dodal Zahradník. Drobné komerční aktivity slouží podle něj jen placení nájmu, hlavní aktivitou zůstává informační a školicí středisko.

Pokud svaz letců bude muset nakonec z areálu odejít, skončí pravděpodobně i pořádání leteckých dnů, výstav, ale také školení mládeže.

Svaz letců ČR


- nejstarší profesní sdružení
letců založené v roce 1918
- sdružuje vojenské, dopravní
a sportovní letce a příznivce
letectví
- 1300 členů
- člen Evropské letecké
asociace