Italské Benátky ožijí o tomto víkendu tradičním a největším lodním závodem gondoliérů, Regattou Storicou. Hlavním hrdinou ale bude sv. Jan Nepomucký, který je patronem gondoliérů a jehož socha bude umístěna na největší z nich, Quatrodesoně, poháněné čtrnácti veslaři.

Dar benátským gondoliérům

Socha byla původně umístěna v muzeu Karlova mostu, kde ji ve čtvrtekpožehnal velmistr Rytířského Řádu Křižovníků Páter Jiří Kopejsko.v pátekbude převezena do Benátek.

„Socha sv. Jana Nepomuckého, dar Prahy Benátkám, je symbolem unikátního přátelství a znovuobnovením historické tradice patronátu světce nad benátskými gondoliéry,“ uvedl před žehnáním Kopejsko.

Vodní socha z polystyrénu

Socha je kopií sv. Jana Nepomuckého, který byl umístěn v krajině u obce Žehuň a který byl jedním z exponátů muzea Karlova mostu. close zoom_in

„Jedná se o vodní sochu, která bude umístěna na přídi 23 metrů dlouhé lodi Quatrodesoně, jenž se zúčastnila letošních svatojánského Navalis na Vltavě v květnu. Proto musí být z lehkého materiálu. Akademický sochař Pospíšil ji vytvořil z polystyrénu a tvrzených plastů, ale od originálu téměř nejde rozeznat.Snad jenzvážením,“ informoval ředitel muzea Karlova mostu Zdeněk Bergman, který je iniciátorem celé akce.

„Svatý Jan Nepomucký má v Benátkách velikou tradici. Je patronem gondoliérů a obyvatel Benátek. Socha Jana Nepomuckého u kostela Svatého Jeremiáše je v současnosti jedinou sochou umístěnou na břehu benátského Gran Canalu. Každoročně konaná Regatta Storica vede právě k této soše a otáčí se u kůlu, stojícího u její paty,“ informuje Ulrico Bovo, předseda občanského sdružení Benátčané v Čechách.

Zapomenutý svatý

„Za veliké pomoci odborníka na sv. Jana Nepomuckého, jezuity Miroslava Herolda, se nám podařilo tuto sochu objevit. Sami Benátčané již ani nevěděli, čí to je socha a proč ji tradičně obeplouvají. Poté, co jsme jim připomněli tradici českého patrona, sami sochu zrestaurovali a od té doby spolu udržujeme čilý kontakt,“ pokračuje Bergman.

Socha nebude v Benátkách natrvalo. Bude zahajovat benátskou Regattu, a do Prahy se bude vždy vracet 15. května na úvod Barokních vodních slavností Navalis na Vltavě.

close zoom_in Svatý Jan Nepomucký

(mezi 1340 a 1350 v Pomuku, dnešním Nepomuku – 20. března 1393 v Praze)

Byl generální vikář pražské arcidiecéze a mučedník katolické církve, jeden z českých zemských patronů. Umučen kvůli sporu mezi králem Václavem IV. a arcibiskupem Janem z Jenštejna. Jeho tělo bylo hozeno do Vltavy z Karlova mostu.

V době pobělohorské rekatolizace se stal kult Jana Nepomuckého vhodným propagandistickým nástrojem v rukou katolické církve a státu.

Kult sv. Jana Nepomuckého je nerozlučně spojen s českým barokním uměním. Svatojánské sochy patří k typickým atributům tradiční české krajiny a najdeme je zejména na mostech, ale i dalších místech. Sv. Jan Nepomucký je zemským patronem Čech a Bavorska. Se stovkami kostelů a kaplí zasvěcených sv. Janu Nepomuckému se setkáváme nejen u nás, ale i v zahraničí.