Svatovítský poklad, největší a nejposvátnější dědictví v historii českých zemí, se do kaple sv. Kříže na II. nádvoří Pražského hradu vrátil po dvaceti letech před rokem.

Expozice představuje 139 předmětů vysoké historické a umělecké ceny. K nejvzácnějším mezi vystavenými díly patří více než půlmetrový zlatý relikviářový kříž, který nechal zhotovit Karel IV.