Fantova budova vyrostla v prvním desetiletí minulého století a je největší secesní památkou českých zemí. „U takovýchto staveb je vždy skryto nějaké překvapení, uvidíme, co se ukáže, až se rozkryje střecha,“ uvedl šéf SŽDC Jiří Svoboda. Příprava rekonstrukce i stavební postup probíhá ve spolupráci s památkáři.

Budova sloužila k odbavení cestujících až do otevření nového terminálu směrem do Vrchlického sadů v roce 1977. Stavební práce budou probíhat po etapách, začnou na krajních věžích, následovat budou obě křídla a nakonec se bude zjišťovat stav centrální partie. Ta prošla v nedávné době stavebními úpravami pod taktovkou italské firmy Grandi Stazioni, která však rekonstrukci nedokončila včas a byla z nádraží vykázána.

SŽDC připravuje i kompletní rekonstrukci vnitřních prostor, ještě v létě chce mít hotov záměr projektu, samotné práce mají začít v první polovině příštího roku. Potrvají rovněž dva roky. „Rád bych zde viděl svatostánek pro kulturu a nikoliv pro různé foody,“ vyjádřil se Svoboda. V budově nicméně budou i kanceláře, zůstane zde například Drážní úřad. Zatím dělníci budují kolem severní věže lešení, následovat bude restaurátorský průzkum.