„Kostel je vyhledávaným poutním místem k uctění sv. Ludmily. Přichází sem řada pravoslavných a řeckokatolíků i mnohých cizinců. Povýšení chrámu na basilicu minor proto vnímám jako ocenění jeho mimořádnosti. Stal se jedinou svatoludmilskou svatyní na světě a pátou bazilikou v Praze,“ upozornil otec Berka z farnosti sv. Ludmily.

Berka Pražskému deníku sdělil čerstvou informaci, že slavnostní promulgace neboli mše s představením papežského dekretu se uskuteční na svátek svaté Ludmily 16. září od půl páté odpoledne. „Chtěl bych zdůraznit, že udělení tohoto čestného titulu vychází z politické moci papeže. Jde ale o veskrze duchovní ocenění a privilegium, s nímž nejsou spojeny žádné například finanční výhody,“ dodal představitel farnosti.

Čestný titul basilica minor propůjčuje významným poutním kostelům papež. Dosud měly tento titul pražské baziliky svatého Jakuba Staršího na Starém Městě, Nanebevzetí Panny Marie na Strahově, svaté Markéty v Břevnově a bazilika svatého Petra a Pavla na Vyšehradě.

„Kostel sv. Ludmily patří právem mezi nejvýraznější symboly Vinohrad. O to víc si vážíme, že se dominanta naší městské části nyní stala bazilikou, tedy významným poutním místem. S římskokatolickou farností spolupracujeme již dlouhodobě, ať již v rámci pořádání tradičních akcí pro veřejnost nebo těch mimořádných, které připomínají důležité historické okamžiky nebo reagují na aktuální tíživou situaci jednotlivců i celé společnosti,“ uvedla starostka Prahy 2 Alexandra Udženija (ODS).

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Kostel sv. Ludmily bývá dějištěm mší za oběti válečných konfliktů, rozloučení s významnými osobnostmi nebo modliteb za uprchlíky a jinak pronásledované. Nezanedbatelnou roli hrála farnost také při pandemii Covid-19, kdy v době vládních restrikcí a omezení vzájemných kontaktů nabízela zájemcům psychickou podporu a uspořádala děkovnou mši pod širým nebem. Radnice Prahy 2 mimo jiné přispěla na obnovu historického osvětlení kostelních schodů, na nichž se 15. září uskuteční tradiční koncert k poctě sv. Ludmily.

Svatá Ludmila žila na přelomu 9. a 10. století. Po smrti manžela Bořivoje prvního, prvního doloženého Přemyslovce, českým zemím několik let částečně vládla a přispěla k expanzi křesťanství. Zemřela násilně - pravděpodobně byla uškrcena na objednávku své snachy Drahomíry, s níž měla spory o politickou orientaci Čech.