Vodovodní sítě v číslech. Infografika.Přestože se pracovníci Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) museli v minulém roce vypořádat s nejvyšším počtem havárií za poslední léta, ztráty pitné vody dosáhly historického minima. Cestou z vodáren ke kohoutkům se loni v Praze ztratilo 13,5 procenta z celkového objemu pitné vody. Jde o nejmenší únik, jaký kdy podnik zaznamenal. „Přitom ještě v roce 2000 ztráty přesahovaly jednu třetinu a v roce 1996 dokonce více než 43 procent,“ uvedl mluvčí PVK Tomáš Mrázek. Ke snížení ztrát podle něho pomohl monitoring vodovodní sítě v kombinaci s preventivním průzkumem v terénu. Pracovníci společnosti vyhledávají takzvané skryté úniky, které se na ztrátách podílejí nejvíce.

Například v roce 2017 prověřili 2711 kilometrů vodovodní sítě a nalezli 328 míst, kterými voda zbytečné vytékala pryč. V témže roce proteklo sítí celkem přes 98 milionů kubíků vody. Zaměstnanci PVK se loni museli potýkat s nejvyšším počtem havárií na síti vodovodů za poslední roky. Celkem vyjížděli k 5208 případům, což je o 249 víc než předloni. „Vyšší počet havárií přisuzujeme horkému počasí v letních měsících, kdy půda vysychala a tlačila na vodovodní potrubí. Například v srpnu jsme zaznamenali téměř dvacetiprocentní nárůst havárií,“ informoval Mrázek.

Naopak počet havárií na kanalizační síti podle něho poklesl zhruba o sedm procent na necelých 3400 případů. Devatenáct jich objevili sami pracovníci PVK při pravidelných prohlídkách stok. Loni prozkoumali celkem 134 kilometrů kanalizace a odhalili 76 závad, které zařadili do plánu oprav.

Investice přesahující tři miliardy

Pod metropolí vede více než 3500 kilometrů vodovodního potrubí a obdobně dlouhá stoková síť. Za jejich užívání zaplatí PVK městské akciovce, Pražské vodohospodářské společnosti (PVS), podle Mrázka téměř 2,5 miliardy korun. Více než miliardu sama investuje do oprav a údržby vodohospodářské infrastruktury. Další peníze přidá do obnovy soustavy i sama PVS.

„Pražská vodohospodářská společnost jako správce vodohospodářského infrastrukturního majetku vlastněného Hlavním městem Prahou zajišťuje obnovu majetku, a do té ročně investuje cirka 2,2 miliardy korun na základě střednědobého a následně ročního plánu obnovy,“ popsala tajemnice PVS Hana Kletečková. Doplnila, že oba plány schvaluje městská rada.

Z významnějších oprav, které začnou v letošním roce, vyjmenovala například rekonstrukci Úpravny vody Káraný a tamních vodovodních řadů, obnovu vodovodního řadu v Malešické ulici, rekonstrukci Úpravny vody Podolí či rekonstrukci kanalizace v ulicích Evropská a Starostrašnická. „V letošním roce poběží více než 300 staveb,“ upřesnila Kletečková.