„Máme velkou radost z toho, že se nám ještě nedávno hlásili zhruba tři stovky sympatizantů. Nyní jsou jich tisíce!" uvedl Martin Jára, organizátor akce s tím, že LOM našla pochopení i odborníků, tak i veřejně činných osob. „Nejsem abstinent, klidně si nějakou tu skleničku taky dám. Menší pauza v tomto ohledu pro očistu těla i duše rozhodně neuškodí," poznamenal Martin Jára.

Pražská záchytka si změn zatím nevšimla

Nabízí se tady otázka, zda zmíněný třetí a zřejmě již populární ročník našel odezvu například na pražské záchytce, Městské poliklinice ve Spálené ulici.

„Podle našich předběžných zjištění můžeme konstatovat, že v posledních dnech se počet našich klientů nezměnil, zůstává přibližně na stejných hodnotách. Pohyblivé množství našich klientů je ovšem ovlivněno mnoha faktory, jako např. počasím, které je v posledních dnech dosti mrazivé a to mívá někdy za následek zvyšující se počet klientů. Rozhodně není možné říci, že počet je ovlivněn akcí Ligy otevřených mužů, nehledě na to, část klientů jsou naši tak zvaní stálí zákazníci, kteří o existenci této akce nemají vůbec tušení," vysvětlovala Irena Petříková ze sekretariátu Městské polikliniky.

Podle LOM průměrný český muž totiž vypije za rok 18,6 litru čistého lihu a závislost na alkoholu mu hrozí třikrát více než české ženě.

Za první republiky to bylo jinak 

„Obliba Čechů v pití alkoholu není tradicí. Jeho spotřeba na jednoho obyvatele byla za první republiky třetinová, tvrdí Karel Nešpor, primář bohnické psychiatrické léčebny.

Podle něj podobných kampaní byla v minulosti celá řada. navíc zasaženi reklamami na alkohol, ve kterých vystupují krásní lidé. Alkoholový průmysl s marketingem velmi dobře spolupracuje. Sama závislost na alkoholu však podle primáře dědičná není, dědí se jen dispozice.

„Bohužel musím konstatovat, že veřejnost nemá vyložené vzory, které se od alkoholu distancují. Naopak, například na politické scéně nenajdete osobu, která by se k abstinenci veřejně hlásila," míní organizátor akce Martin Jára.

Potřeba je jen odhodlání

„Suchej únor je skvělá příležitost, jak zviditelnit téma nebezpečí závislosti na alkoholu, dostat je do veřejné diskuse a upozornit na tento problém. Samozřejmě sám o sobě mnoho nezmění, ale vede k reflexi, dává k ní šanci. Jeden měsíc je nic, tak je dobré si to nic bez alkoholu zkusit," říká vedoucí Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. Lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice Michal Miovský.

Zúčastnit podle Martina Járy nikoho nic nestojí. „Potřeba je jenom odhodlání přijmout tuto u nás neobvyklou výzvu," říká šéf organizace LOM s tím, že Suchej únor také podporuje mužskou solidaritu. Ušetřené peníze prý lze věnovat na některý z charitativních projektů podporujících mužské zdraví, nebo pokud je osoba otec, jen někam se svými dětmi vyrazit.

„Ráda si dám někdy dobré vínko. Klidně se však k akci přidám, podle mě má smysl," říká Petra Hlavešová z Prahy 4-Krče. Podobně se vyjádřil i známý architekt Vlado Milunič.

Důvody, proč se do akce zapojit
Pročistíš si tělo i mysl. Posílíš vůli.
Podíváš se na svůj vztah s alkoholem z odstupu a můžeš ho přehodnotit.
Ušetříš čas, který bys strávil v hospodě a můžeš jít běhat nebo plavat.
Ušetříš peníze, které můžeš dát na dobrou věc.
Dáš pozitivní příklad mužům kolem sebe.
Potěšíš lidi, kterým na tobě záleží.
Můžeš celý měsíc hledat cesty, jak o sebe pečovat.