„Připravujeme zadání otevřené architektonické soutěže na lávku z Holešovic do Karlína přes cíp ostrova Štvanice. Lávka pro pěší a cyklisty reaguje na citelnou potřebu spojení obou břehů v tomto klíčovém místě. V současnosti probíhají jednání o přípravě soutěže, která by měla být vypsána během tohoto roku," uvádí Adam Švejda, mluvčí Institutu plánování a rozvoje hlavního města (IPR).

O vybudování lávky na Štvanici se v Praze mluví více jak 15 let. Jedna soutěž o most pro pěší už byla v roce 2000 vypsána, byl i vybrán projekt, ale realizace se nedočkal. Po ničivých záplavách v roce 2002 se ukázalo, že by se kvůli protipovodňové ochraně musela lávka zvednout o tři metry, čímž by přestala být bezbariérovou.

„Před holešovickou tržnicí by byla rampa vysoká 3,5 metru, ze které by se nastupovalo na lávku. Na Štvanici by se sestupovalo asi 6,5 metru," vysvětlila Burgerová důvod, proč se hledá jiné řešení. To by pokud možno nemělo přerušovat kontakt s řekou. Sedmička by proto ráda na místě viděla pontonovou lávku.

Jen necelý metr vody

Mezi Štvanicí a holešovickou tržnicí není plavební dráha, které by taková stavba překážela. Na místě je totiž necelý metr vody, tudíž tam lodě plout nemohou. I proto je nynější přívoz Holka spojující Holešovice a Karlín ve formě katamaránu.

Problémem by nemusely být ani budoucí povodně. „V době povodní má stavba dvě možnosti. Buď se celá odtáhne do holešovického přístavu, nebo se rozpojí v polovině a vyváže. Mezi možnostmi se rozhodne při dalších úvahách," popisuje radní.

Stejná podoba však není možná z Karlína, protože řekou z této strany proplouvají lodě, a lávka tak musí být vyšší. Praha 8 v současné době připravuje podle jejího starosty Romana Petruse vlastní projekt lávky.

„Spíše než původně uvažovanou lávku pro pěší a cyklisty vidím věc tak, že by spojení bylo pro chodce a lidi, kteří vedou kolo. Lávka, kterou by mohli cyklisté normálně využívat, by stála asi 40 milionů korun. Ač se jedná o kousíček, sklon lávky je velmi velký, protože Karlín je výrazně výš než Štvanice," uvedl Petrus.

Druhou možností je řeku přemostit přímo s tím, že na ostrov by se scházelo po schodech či výtahem. Tato varianta by byla oproti první levnější.

Cesta přes řeku z Prahy 1?

Jestliže by došlo k vybudování lávek z holešovické i karlínské strany na východní straně Štvanice, mohla by přibýt ještě jedna na druhém konci ostrova. Před osmi lety vedení Prahy 1 přišlo s nápadem, aby se na ostrov vybudovala lávka pro chodce a cyklisty z nábřeží Ludvíka Svobody, jelikož jejich jediná cesta vede přes Hlávkův most, na kterém je provoz automobilů.

A nápad se zamlouvá i současnému vedení první městské části. „Praha 1 tento projekt považuje i nadále za rozumný, nicméně musí být splněna návaznost na Praze 7 a 8. Jelikož se jedná o infrastrukturní projekt spojující jednotlivé městské části, měla by být stavba hrazena magistrátem," míní mluvčí jedničky Veronika Blažková. Štvanice by se tak mohla v budoucnu stát jakousi křižovatkou pro lávky.

Lávek by v oblasti Holešovic mělo vzniknout více. Praha 7 jedná se Správou železniční dopravní cesty o zbudování lávky přes železnici, která rozděluji Holešovice. Šlo by o určité mentální spojení rozdělené čtvrti. Když se chtějí dnes lidé dostat z jedné strany Holešovic na druhou, musí železnici obcházet, což by měla změnit zamýšlená lávka.

„Spojila by ulici Veletržní s Dělnickou. Nebyla by pro auta, ale jen pro pěší," popisuje návrh radní sedmičky Burgerová. Vedle toho, že lávka by musela být dostatečně vysoká, aby nebránila trati, je podmínkou i to, že půjde jen o dočasnou stavbu. Stát by mohla jen po dobu, než bude hotová výstavba v prostoru kolem železnice. Jasněji o budoucnosti lávky by mělo být na jaře, kdy radnice bude se správou jednat.

Rovněž přemýšlí o lávce nad holešovickým přístavem, která by čtvrť propojila s holešovickou kosou, což je poloostrov v ohybu Vltavy. Na něm je plánována výstavba, která by na místo měla přivést mnoho lidí. Díky lávce by bylo možné dostat se z kosy do Holešovic, aniž by se člověk musel vracet velký kus cesty, pokud by bydlel spíše u cípu poloostrova. Zároveň by podle Burgerové mělo propojení sloužit jako most při nenadálých situacích.

Most rozděluje radnice

S budoucí výstavbou souvisí i poslední plán radnice sedmé městské části, a to je vybudování ještě jednoho mostního spojení mezi Hlávkovým a Libeňským mostem. Mezi nimi není dosud žádné spojení. Jedním by měla být lávka přes Štvanici, poloha druhého mostu už tak jasná není, neboť sedmá a osmá městská část mají rozdílné představy.

„Když se podíváte do stávajícího územního plánu, tak uvidíte most, který je prodloužením ulice Komunardů. Jeho umístění v tomto místě je trošku komplikovanější, protože na karlínské straně došlo k umístění sítí," tvrdí Burgerová. Most by podle ní mohl vzniknout ještě dál po řece.

Na Rohanském ostrově by mělo už podle dřívějšího developerského záměru vzniknout nové sídliště. V rámci projektu by měl vzniknout most prodloužením ulice Na Maninách ke zdejší betonárně. Developer, kterým je společnost Sekyra Group, musí už nyní podle Burgerové počítat s místem pro most a vyčlenit pro něj prostor.

Praze 8 se však návrh a prodloužení ulice Na Maninách nezamlouvá. Osmička souhlasí s tím, že mezi stávajícími mosty - Hlávkovým a Libeňským ještě jeden chybí.

„Opakovaně jsem navrhoval, aby spojnicí byla ulice Komunardů na Praze 7 a naše komunikace Thámova. Na obou stranách jezdí auta. Druhý návrh jsou ulice, kde auta nejezdí. Zdá se nám to územně, dopravně i věcně nesmyslné," míní starosta Prahy 8 Petrus.

Lávka zlepší jízdu na kole

O místě vzniku mostu se tak bude ještě debatovat. Záměrem IPR je, že by celá oblast měla v budoucnu nabízet obyvatelům Prahy rozsáhlý propojený městský park od Stromovky a Troji na severu, podél celého Holešovického nábřeží, které by mělo být průchozí podél Vltavy až po holešovickou tržnici. Na druhé straně zase od Troji přes Libeň až po Rohan.

Vznik nových lávek by neměla být v metropoli jen záležitost Holešovic. „Propojení pro chodce i jízdní kola by bylo vhodné iniciovat také na Smíchově nebo v Modřanech," sdělil mluvčí IPR.

S lávkou na Smíchově počítá magistrát, který pro rok 2017 počítá s investicí na vybudování propojení severního cípu Císařské louky se smíchovskou náplavkou.

„Nová lávka se tak stane součástí ucelené nábřežní stezky na levém břehu Vltavy, která začíná na hranicích Prahy u soutoku s Berounkou a vede přímo do středu města. Naší budoucí vizí je, že stezka bude pokračovat přes Prahu 5 až na Malou Stranu," řekl Petr Hnyk, radní Prahy 5. Projekt hlavní město zadalo Technické správě komunikací, která v loňském roce zpracovala tři varianty.

Samotná Praha 5 se nyní věnuje spíše rekonstrukci lávek na železničním mostě, aby vzniklo lepší spojení Smíchovského nádraží s Výtoní. Urazit tuto vzdálenost by pak podle páté městské části mělo hromadnou dopravou trvat osm minut, chůzí sedm minut, na kole asi dvě minuty a autem v optimálních podmínkách okolo šesti minut.

Čtěte také: Praha 7 se nevzdává plánu na vybudování lávky na Štvanici