Studna byla zdrojem pitné vody pro obytnou budovu a domek byl postaven jako její ochrana před povětrnostními vlivy. V 19. století bylo nad studnu instalováno ruční čerpací zařízení – rumpál, který zjednodušoval odběr vody. Hloubka studny je více než 32 m – tedy téměř na úrovni hladiny Šáreckého potoka. Přesto je v současné době kvůli suchu bez vody.

Kolemjdoucí si asi na první pohled povšimnou hlavně zářící fasády, z které zmizely nevzhledné výtvory sprejerů, a nové střechy. Cílem opravy bylo ale také ochránit to co je uvnitř. Vlastní interiér a především strojní zařízení studny.

Okny je vše vidět 

Technologické zařízení bylo zakonzervováno a opatřeno ochrannými nátěry. Objekt je sice uzavřen, ale ve štítových stěnách došlo ke zvětšení oken, takže je možné do domku bez problémů nahlédnout a vše pořádně okouknout.

„Díky této rekonstrukci mohou návštěvníci obory Hvězda obdivovat technické dovednosti našich předků,“ říká k rekonstrukci domku náměstek primátora Petr Hlubuček.

Opravu ve výši 500 tisíc korun kompletně zajištoval Odbor ochrany prostředí MHMP a byla plně hrazena z rozpočtu hl. m. Prahy.