Logika, informatika, fyzioterapie v angličtině nebo třeba management. To je jen hrstka oborů, mezi kterými mohou zájemci stále vybírat. Ale pozor, u některých zbývá už jen posledních pár dní na podání přihlášky. Do 28. srpna se například uchazeči mohou hlásit na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (FF UK).

„Zájemci se k nám mohou přihlásit ještě na 11 bakalářských a 16 navazujících magisterských oborů. Řada z nich jsou povinné dvou-obory. U nich si musí podat aspoň dvě přihlášky,“ upozornil vedoucího Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů FF UK Daniel Soukup s tím, že doporučuje podat si raději hned tři nebo čtyři přihlášky.

Zářijové přijímací zkoušky vyhlásila fakulta u oborů, kde se nepodařilo kapacitu naplnit stoprocentně. Přesto to podle Soukupa neznamená, že by o ně maturanti v prvním kole nestáli. „Zájem uchazečů byl sice třeba i vyšší než počet přijímaných, ale na naši fakultu se dělají přijímací zkoušky na všechny obory, i na ty relativně menší. Ne všichni uchazeči uspějí. Je pro nás důležité udržovat žádoucí kvalitu,“ vysvětlil.

Takovými „nenaplněnými“ obory jsou například fonetika, indologie či dějiny antické civilizace. Šance, že budou zájemci v druhém kole úspěšní, je podle Daniela Soukupa velmi slušná. „Většina uchazečů se přece jen hlásí v červnu,“ míní.

S přihláškou se vyplatí nemeškat

Dodatečně vyhlásily přijímací řízení i tři fakulty ČVUT, konkrétně jde o Masarykův ústav vyšších studií, fakultu elektrotechnickou a fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou. V případě, že by si zájemci z nabízených oborů nevybrali, mohou nahlédnout ještě do nabídky mimopražských vysokých škol, například v Liberci, Pardubicích nebo Ústí nad Labem. Nejčastěji se lze hlásit na technické obory.

Obecně se vyplatí s přihláškou na veřejnou vysokou školu nemeškat. Většina fakult, kde se na druhé kolo zkoušek teprve chystá, uzavírá systém přihlášek na konci srpna. Ani poté však nejsou možnosti, jak se stát plnohodnotným studentem vysoké školy, úplně vyčerpané. Některé soukromé školy přijímají zájemce až do konce září.

Infografika studiumZdroj: Deník