Projekt, který má jako své motto citát T. G. Masaryka Demokracie je diskuze, už jedenáctým rokem pořádá nezisková organizace Agora Central Europe, která si klade za cíl posilování demokratických principů v české společnosti. Studenti prostřednictvím Studentské agory dostali příležitost sami se zamyslet a kriticky zhodnotit témata, která momentálně ve společnosti rezonují, a vyzkoušet si obhajobu svých názorů v moderovaných podmínkách.

Soutěž se konala ve dvou hlavních formátech. Buď střídavě mluvili všichni členové desetičlenného týmu, kteří se hlásili o slovo tím, že se postavili a moderátor diskuze je poté vyzval, aby přednesli svoji argumentaci. Nebo za celý tým vystoupili vybraní dva diskutéři. Do semifinálových soubojů se probojovalo šest týmů z gymnázií z různých částí republiky. V každém kole studenti mluvili ke třem tématům v sedmi nebo pětiminutových diskuzních střetnutích.

Každý z týmů dostal na začátku debaty zadáno, zda s výchozí tezí souhlasí, či ne. Jednotlivá střetnutí poté hodnotila porota, a to z hlediska čistoty argumentů, jejich koherence, propracovanosti a úrovně diskuze. „Porota je tvořena bývalými účastníky soutěže, většinou studenty s pedagogickým zaměřením, kteří se účastní našich vzdělávacích aktivit," vysvětlil koordinátor soutěže Tomáš Bazala.

Praha proti Českým Budějovicím

Povinná přilba pro cyklisty, legalizace prostituce a možnost zrušení Evropské unie. Taková byla témata finálových diskuzí, ve kterých se proti sobě postavily týmy pražského Gymnázia Evolution Jižní Město a Gymnázia J. V. Jirsíka z Českých Budějovic.

V průběhu debat zazněly některé zajímavé argumenty, sál se například podivil tomu, že přilba na kolo je zastaralá technologie a dnes už je možné využívat na kole i airbagy.

„Je nám trochu líto, že se nepovedlo najít společnou úroveň, na které se můžou kritici a pesimisté domluvit," posteskl si jeden z porotců po skončení poslední debaty o Evropské unii. „Na druhou stranu, ve skutečnosti to poměrně dobře odráží skutečnou situaci, takže to asi není zas tak zvláštní," dodal s úsměvem. Po poradě porota nakonec rozhodla, že je lépe přesvědčili studenti z Prahy, kteří se tak stali vítězi letošního ročníku.

Finálového dne se zúčastnil také Ivan Rynda z katedry sociální a kulturní ekologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, který po každé z debat přispěl krátkým vtipným příspěvkem. „Buďte na svoje učitele hodní, protože je na nich vidět, že svoji práci dělají dobře," vzkázal přítomným studentům po vyhlášení výsledků.

Dalo nám to hodně, shodli se studenti

Jako jednoznačně pozitivní zkušenost zhodnotili soutěž i samotní studenti. „V krajském kole byla trošku horší atmosféra, nebyla tak přátelská. Tady ve finále je vidět, že to lidi opravdu baví. Nejde ani tak o to, jaké má člověk známky, ale skutečně jen o to, jestli ho to zajímá a je schopný za každou cenu obhájit svůj názor," popsal atmosféru Tomáš z vítězného týmu.

„Myslím, že tenhle projekt je úžasný, protože nám dává hodně možností do budoucna. Já chci například studovat práva, a tahle soutěž mě učí mluvenému projevu a správné argumentaci, což mi jednou může významně pomoci do života," doplnil.

„Co se týče přípravy, bylo jenom na nás, jak se připravíme do krajského kola, témata jsme znali předem. U celostátního kola se nám dokonce podařilo se domluvit a všichni jsme šli do školy v neděli," říká Petr z pražského týmu. Jeho učitel Jan Beránek k tomu dodal, že studenti si vždy témata připravili doma a potom měli společný seminář, kde je diskutovali.

Jako výbornou zkušenost celou soutěž vnímají i studenti z Českých Budějovic, kteří se nakonec umístili na druhém místě. „Určitě jsme si to užili. Druhé místo mě ani nemrzí, jsem hrozně rád, že jsem se mohl zúčastnit všech debat, které myslím probíhaly v hodně přátelském duchu," zhodnotil svůj zážitek student Ladislav z jihočeského gymnázia.

Český vzdělávací systém neučí studenty, jak si obhájit svoje názory

Diskuzní soutěž pro středoškolské studenty Studentská agora je dlouholetým projektem organizace Agora Central Europe. Tomáš Bazala, který má soutěž na starosti, považuje výchovu k dobrým argumentačním schopnostem za zásadní pro to, aby se mladí lidé naučili být aktivními občany. České školství podle něj v tomto směru zaostává.

Tomáš Bazala, vedoucí projektů v neziskové organizaci Agora Central Europe.

Jak jste vůbec přišli na nápad trénovat studenty v umění diskutovat?

Agora Central Europe, což je organizace, která tenhle projekt pořádá, se před sedmnácti lety začala z popudu našich spoluzakladatelů z Holandska zabývat tím, že v České republice chybí veřejná diskuze o všemožných tématech. Po přibližně šesti nebo sedmi letech jsme přišli na to, že ta diskuze tady chybí i proto, že lidi nikdo nikdy diskutovat neučil. Tak jsme se rozhodli přejmout formát jedné holandské televize, který právě dával možnost studentům v určitém regulovaném prostředí debatovat na konkrétní témata v rámci soutěže. Před jedenácti lety jsme v Čechách začali první ročník a po jedenácti lety jsme tam, kde jsme.

Máte tedy pocit, že umění dobře argumentovat se v českém školství podceňuje?

Ano, s tím stoprocentně souhlasím. U nás se nejenom neučí rétorika, diskutování a schopnost správně argumentovat, u nás se dokonce ani neučí nějaká výchova k občanským schopnostem. My debatování považujeme za jeden z prostředků k tomu, aby se studenti stali aktivními občany. Pokud totiž nejsme schopni vést kultivovanou diskuzi, tak se nejsme schopni v rámci demokracie kultivovaně dohodnout a celá kultura veřejného prostoru tím trpí.

Vyvíjí vaše organizace nějaké snahy, aby se veřejné vzdělávání více zaměřilo právě na argumentační dovednosti?

V rámci našich aktivit se snažíme i ve spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy využít debatování jako jednu z forem alternativního vzdělávání. Některé školy už ve spolupráci s námi využívají některé naše metody ve výuce.

Zájem ze strany škol o inovativní způsoby ve vzdělávání tedy zaznamenáváte?

Zaznamenáváme, vždycky to ale samozřejmě záleží na aktivních pedagozích. Zároveň nemůžu říct, že bychom vyloženě naráželi na problém s tím, že by učitelé neměli zájem na tom vzdělávat svoje studenty v diskuzi a vést je směrem k aktivnímu občanství. Spíš někdy narážíme na problém, že některé školy jsou aktivnější a probíhá v nich víc projektů, takže jsou přetížené a ve výsledku jsou zároveň některé kraje v rámci republiky podporovány více než jiné.

Zaměřujete se hlavně na střední školy, nebo třeba i na základní?

V současnosti pracujeme výhradně se středními školami, ale dlouhodobý cíl máme pokusit se rozšířit naši činnost jak na vysoké školy, kde vidíme asi největší potenciál rozvoje, tak náš formát upravit i pro základní školy. Tam by šlo asi spíše o vyšší ročníky.

Říkáte, že byste se chtěli zaměřit na vysoké školy, ale neměli by už vysokoškoláci umět diskutovat, když nastupují na vysokou školu?

To by samozřejmě měli, ale když jsem já byl na vysoké škole, byl jsem až zhrozen z toho, že fakticky nás to nikdy nikdo neučil. Když jsem vyšel ze střední školy a měl jsem se v rámci vysokoškolského vzdělávání účastnit nějaké diskuze, zjistil jsem, že na to vlastně nejsem vůbec připraven. A myslím si, že podobný pocit má značná část středoškolských studentů, protože na středních školách se učí jen memorovat a neučí se využívat naše znalosti v diskuzi a názorovém střetu.